Conflictmanagement

Conflictmanagement en mediationvaardigheden

(twee- en vierdaags)

Leren omgaan met conflicten is van groot belang in organisaties. In deze training geven we onze visie op de manier waarop conflicten op de werkvloer zich afspelen en op de redenen waarom dat zo destructief en kostbaar is. We tonen hoe belangrijk het is om mensen op een positieve manier uit het conflict te voorschijn te laten komen, zonder al te veel schade. U werkt samen in korte case studies en krijgt handige checklisten. We beschrijven de globale dynamiek van het conflictproces en benoemen welke kernvaardigheden per stap van pas komen. De vaardigheden die daarbij besproken worden zijn overigens overal inzetbaar.

Niet iedereen wenst een goede mediator te worden, maar u functioneert wel beter indien u beschikt over conflictvaardigheden.

Uw doelstelling is professioneel op te kunnen treden als gespreksbegeleider bij zakelijke conflicten en u wenst te beschikken over instrumenten om zelf effectief op te treden in gesprekken en onderhandelingen en om in eigen conflictueuze situaties escalatie te voorkomen. In deze twee- of vierdaagse training werkt u aan een attitude en de vaardigheden om zowel de manier van onderhandelen als de uitkomst positief te beïnvloeden.

U verkrijgt inzicht in het bevorderen van oplossingsgericht denken en handelen, en krijgt vertrouwen in eigen kracht en invloed en tevens inzicht in de mogelijkheden van mediation om te kunnen kiezen tussen “zelf doen” of verwijzen naar een professionele (NMI)mediator.

Uw ‘gereedschapskist’ in conflicthantering en mediation wordt verder aangevuld met relevante communicatietechnieken, alternatieve stijlen in mediation, omgaan met (uw eigen) emoties, interventietechnieken en onderhandelingsvaardigheden (Harvard) en tevens met het omgaan met machtsverschillen, met impasses, met creativiteit tec.

In deze training staan we ook uitgebreid stil bij de persoon van u als mediator en de route van adviseren en oplossen, naar het bevorderen dat betrokkenen hun eigen boontjes gaan doppen.

Resultaat

Na deelname aan deze training heeft U hebt een fundamentele stap gezet in uw ontwikkeling als professioneel conflictbemiddelaar.

U heeft een actueel inzicht verkregen in escalatiemodellen en verschillende onderhandelingstheorieën en –stijlen en u bent in staat om een gefaseerd proces te begeleiden waarin met onderling respect van de betrokken partijen op een creatieve wijze naar een uitkomst van het conflict wordt gezocht.

De training is een aanrader voor iedereen die conflicten en de eigen rol daarin beter wil begrijpen, die conflicten niet wil laten escaleren maar juist op een kansrijke manier wil inzetten in organisaties.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.