Kosten

De kosten van een coachingstraject zijn:

Het honorarium van de coach en soms nog wat bijkomende kosten. Bijkomende kosten zijn de reiskosten en reisuren in het geval de coaching niet plaatsvindt op het kantoor van de coach.

De kosten kunnen door de gecoachte zelf worden gedragen of door een derde, bijvoorbeeld de werkgever. In overleg is een vaste prijsafspraak voor het gehele traject mogelijk.

Een coachingstraject bestaat uit een aantal gesprekken (aantal mede afhankelijk van vraag- en doelstelling). De ervaring leert dat tussen de circa 5 en 8 gesprekken nodig zijn om het resultaat van de coaching effectief te laten zijn in de functie-uitoefening of privé.

Voor de ZKM -methode gaan we uit van 3 langere coachingsgesprekken en een evaluatiegesprek.

Voor een traject relatiecoaching worden meestal circa 5 tot 10 gesprekken uitgetrokken. In overleg kan een ander aantal gesprekken afgesproken worden, dat voldoet aan uw wensen of aan dat wat nodig is.

De gesprekken vinden meestal om de 2 of 3 weken plaats.

Coaching kan zowel individueel als in groepsverband gegeven worden. Een coachingsgesprek duurt circa 1,5 uur voor een individueel gesprek en 2 uur voor een groepsgesprek.

Meer weten of een afspraak maken? Bel Lia Laupman, tel 0487-540110 of mail naar mail@lucida.nl.  

Als een afspraak 24 uur of korter van tevoren wordt afgezegd, brengen wij 1 uur (exclusief reistijd indien van toepassing) in rekening.