Mediator arbeidsconflict

Een conflict binnen het bedrijf kan er voor zorgen dat partijen die met elkaar moeten samenwerken, lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Mensen luisteren niet meer naar elkaar, het zorgt voor een hoop stress en het kan zelfs leiden tot ziekmeldingen. Laat een conflict daarom niet te lang doorlopen en ga aan de slag met een mediator om samen het arbeidsconflict op te lossen.

Hoe gaat een mediator te werk bij een arbeidsconflict?

Een conflict kan vele oorzaken hebben. Denk hierbij aan verwachtingen die niet duidelijk worden uitgesproken of een medewerker die zich niet voldoende gewaardeerd voelt. In een aantal stappen wordt er gewerkt om tot een oplossing voor het conflict te komen:

  • Het is belangrijk dat iedereen vrijuit kan uitspreken wat hem of haar dwarszit. Daarom ondertekenen de partijen eerst een overeenkomst waarin ze onder andere verklaren de gesprekken geheim te houden en er alles aan gaan doen om tot een oplossing te komen.
  • De volgende stap is dan dat de partijen die een conflict hebben onder begeleiding van de mediator bespreken waar zij tegen aan lopen of zorgen over hebben. Vaak wordt dan al duidelijk wat de kern van de situatie is. Daarna kan er aan een oplossing gewerkt worden.
  • Kan de arbeidsrelatie behouden worden? Dan worden afspraken gemaakt over veranderingen die ervoor zorgen dat de arbeidsrelatie goed blijft. Denk hierbij aan meer afstemming, beter contact met collega’s, het vaker houden van functioneringsgesprekken of het uitvoeren van andere werkzaamheden. 
  • In sommige gevallen lukt het niet om de arbeidsrelatie te behouden. In dat geval wordt er gewerkt aan een ontslag met wederzijds goedvinden. Het resultaat hiervan is dat de afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Voorkom een juridische strijd

Om een conflict op de werkvloer op te lossen wordt vaak gedacht aan een gang naar de rechter, zeker als het ook te maken heeft met een ontslag. Deze weg is echter niet noodzakelijk. Om samen tot een duurzame oplossing te komen, kan beter gekozen worden voor mediation bij arbeidsconflicten. Een juridisch traject duurt vaak veel langer, is duurder, het kan gezichtsverlies betekenen voor de betrokken partijen en imagoschade opleveren voor het bedrijf. In een mediation kunnen partijen rekening houden met alle belangen die er zijn en daardoor een voor beiden zo goed mogelijke oplossing bereiken.

Contact?

Laat het conflict niet te lang doorlopen en ga aan de slag met een mediator om het arbeidsconflict op te lossen. Lucida heeft ervaren mediators die voor u klaar staan. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.