Overheid en onderwijs

Conflicten worden vaak vertaald in (juridische) standpunten. Er wordt niet meer ècht gekeken naar elkaar, de situatie verhardt en er lijkt geen oplossing meer mogelijk. ledere partij lijkt te gaan voor eigen gewin, maar zou u niet liever komen tot een oplossing van de situatie? In het mediationproces staan de èchte belangen centraal. Vragen die een rol spelen kunnen zijn:

 • We kunnen (als collega’s) niet meer met elkaar praten omdat het conflict te hoog is opgelopen, hoe kunnen we met elkaar verder?
 • Hoe kunnen we terug naar een situatie waarin we vanuit elkaars kwaliteiten en begrip voor elkaar kunnen kijken naar een mogelijke oplossing?
 • We hebben een conflict over een bestemmingsplan, bouwplan, hoe komen we tot een oplossing?
 • In mijn laatste functioneringsgesprek kwam naar voren dat ik onvoldoende orde kan houden in de klas, het is uitgelopen op een conflict, hoe kan ik het gesprek hierover weer op gang brengen?
 • Er is geen verschil van opvatting tussen directie en team over de door te voeren vernieuwing, toch zijn we elkaar in de loop van het proces kwijt geraakt. Wat nu te doen?
 • De werkgever wil mij niet laten re-integreren op een passende functie, hoe kom ik weer in gesprek?

Voor beide partijen kan een conflict leiden tot een groot en ingrijpend verlies voor beide partijen. Als de rechter er aan te pas moet komen, leidt dit tot hoge kosten, lang lopende conflictsituaties en dikwijls schade aan beide kanten. Door tijdig te kiezen voor mediation kan het anders lopen. Mediation iets voor u? Doe een zelftest.

Noot: Deze test is afkomstig van www.rechtspraak.nl en wordt door de mediation-functionaris van het gerecht gebruikt.

De mediator helpt partijen om weer met elkaar in gesprek te komen en samen een oplossing te bedenken waar u beiden achter kunt staan. De stappen die doorlopen worden zijn:

 • Eerst wordt informatie gegeven door de mediator.
 • U kunt wel of niet instemmen met de voorgestelde gang van zaken (u beslist of u bereid bent het proces aan te gaan).
 • Vervolgens wordt gewerkt aan het zichtbaar maken van het gezamenlijk belang en de belangen (wensen) in zijn algemeenheid.
 • Opties, mogelijk oplossingen worden gegenereerd waarbij zoveel mogelijk aan alle belangen tegemoet gekomen wordt.
 • Uiteindelijk volgt bij overeenstemming over de oplossing, het opmaken van de vaststellingsovereenkomst.

Meer weten of een afspraak maken? Bel naar 0487-540110 of mail naar mail@lucida.nl.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.