Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar in 2020

De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de duur van de partneralimentatie verkort moet worden. Het wetsvoorstel gaat, zoals het er nu naar uitziet, naar alle waarschijnlijkheid in op 1 januari 2020.

Sinds 1994 is het aantal jaren dat ex-partners partneralimentatie dienen te betalen, maximaal 12 jaar. Echter, men is van mening dat jarenlang alimentatie betalen aan de ex-partner niet meer in de huidige samenleving past. Vrouwen zijn doorgaans zelfstandiger dan vroeger en financieel ook onafhankelijker, waardoor vijf jaar alimentatie voldoende is. Daarnaast is het argument dat zowel mannen als vrouwen voldoende kansen hebben op de arbeidsmarkt en mogelijkheden tot opleidingen waardoor een ieder na de scheiding snel in het eigen levensonderhoud zou moeten kunnen voorzien. Het 12 jaren betalen van partneralimentatie zou niet meer van deze tijd zijn. Er zijn overigens wel uitzonderingen meegenomen in dit nieuwe wetsvoorstel.

De nieuwe stelregel is dat iemand zijn minder verdienende ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen, met een maximum van vijf jaar. Wie vier jaar getrouwd was, moet dus twee jaar geld overmaken. Zijn er uitzonderingen?

Ja, voor mensen die minder kans hebben om na een echtscheiding snel in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien zijn andere regels van toepassing:

  • Er wordt een uitzondering gemaakt voor huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de ontvanger van de alimentatie binnen tien jaar voor zijn of haar pensioen zit. In dat geval kan de alimentatie tot 10 jaar duren
  • Ook wordt er een uitzondering gemaakt voor huwelijken met kinderen onder de 12 jaar. Zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is
  • Er komt een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen en overgangsrecht
  • Een laatste uitzondering is: alimentatiegerechtigden boven de vijftig die langer dan vijftien jaar getrouwd waren, krijgen tien jaar doorbetaald. Deze uitzondering vervalt zeven jaar na invoering van de wet.

We zien in mediation, net als in 1994, dat partijen vooruitlopend op deze nieuwe wet afspraken wensen te maken die afwijken van de huidige wetgeving. Mogelijk worden er ook echtscheidingen uitgesteld, vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving. Want het kan nogal uitmaken of je 5 of 12 jaar partneralimentatie dient te betalen. Het is echter in mediation niet nodig om te wachten tot 2020 om te scheiden. De mediator begeleidt partijen tot afspraken die voor allebei zo goed als mogelijk zijn. Het kan dus nu al best zo zijn dat er een kortere partneralimentatieduur wordt afgesproken, omdat partijen dit redelijk lijkt, bijvoorbeeld doordat partijen niet lang waren getrouwd, er geen jonge kinderen zijn of doordat de ontvanger voldoende perspectief heeft op de arbeidsmarkt. We begeleiden u graag indien u afwijkende afspraken wilt maken. Maak nu een afspraak met een mediator van Bureau Lucida. We zijn u graag van dienst!

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.