Kosten en vrijblijvend intakegesprek

Echtscheiding: al vanaf € 61,00 per persoon alles inclusief

of

in het geval u griffierecht moet betalen bij de rechtbank: Euro 104,50 per persoon. Prijspeil 2024!

Om te kunnen bepalen of u uw echtscheiding bij ons via mediation wilt regelen, bieden wij u een vrijblijvend en gratis intakegesprek van circa 30 minuten. Tijdens dit gesprek kunt u uw vragen stellen, kennismaken met de mediator en inzicht krijgen in de kosten.
De enige voorwaarde is dat u gezamenlijk met één van ons dit gesprek aangaat. Ook wanneer één van u nog twijfelt over de echtscheiding, kunt u deelnemen aan het intakegesprek. Een intakegesprek verplicht u tot niets, u kunt dit geheel oriënterend aangaan.

Desgewenst spreken wij ook buiten kantoortijden af.

Wij werken voor een uurtarief van € 75,00 per cliënt exclusief B.T.W. Ook kunt u kiezen voor een vaste totaalprijs. Tijdens het intakegesprek worden de mogelijkheden besproken, de bijbehorende prijzen worden dan ook toegelicht.

Wij werken ook op basis van gesubsidieerde mediation. In dat geval betaalt u geen uurtarief, maar een zeer lage eigen bijdrage. (Prijspeil 2024: € 61,00 of maximaal € 121,00 voor de hele mediation). Samen vullen wij het betreffende formulier in. Daarnaast betaalt u in het geval uw mediation wordt gesubsidieerd, een lager griffierecht namelijk € 43,50 per persoon i.p.v. het normale griffierecht van € 160,00 per persoon.

Kijk op  www.rvr.org of u met uw inkomen en andere financiële middelen in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde mediation. In onderstaande tabel staan de criteria weergegeven voor wat betreft uw inkomen. Tevens staat de eigen bijdrage aangegeven die voor uw situatie van toepassing is. Kijk in de tabel van mediation op: https://www.rvr.org/@14712/inkomensnormen-eigen-bijdragen/  .  Naast het inkomen geldt er een eigen vermogen grens.

Let op! Naast een laag inkomen, wordt tevens gekeken naar bijvoorbeeld overwaarde in uw woning en/of opgebouwde waarde in levensverzekeringen of bankrekeningen.

Ook verzekeraars vergoeden steeds vaker (deels) de kosten van een mediation. Wel worden dan eisen gesteld aan de mediator, zoals het zijn van MfN-registermediator. De mediators van Lucida voldoen aan de zwaarste criteria. Wij adviseren u om bij uw verzekeraar te informeren naar de mogelijkheden.

Gunstige tarieven en vaste prijzen

Bureau Lucida werkt samen met een advocaat voor de afhandeling naar de Rechtbank en voor de inschrijving van de echtscheiding in de gemeentelijke registers, waardoor gunstige tarieven en vaste prijzen haalbaar zijn. Dit gunstige tarief geldt ook voor eventueel advies van de advocaat.

Hetzelfde geldt voor het maken van een alimentatieberekening; wij werken samen met een professionele partij. De keuze is uiteraard aan u. Naar behoefte kunnen wij u helpen met doorverwijzen naar andere externe professionele partijen dan wel samenwerken met uw eigen (financieel) adviseur.

Tijdens het intakegesprek wordt met u besproken welke van deze diensten u mogelijk nodig heeft en wat daarvan de kosten zijn.

Let op bij vaste prijzen en goedkope aanbiedingen!

Op internet worden soms ‘zogenaamd’ vaste prijzen aangeboden of een goedkoper aanbod gedaan. U bent natuurlijk vrij hiervoor te kiezen, maar we willen u er op wijzen dat hier een aantal risico’s aan kleeft.

Goedkoop, betekent vaak geen (of heel weinig) persoonlijke begeleiding, maar alleen een schriftelijke aanlevering van gegevens, wat veronderstelt dat u zelf op basis van een toegezonden model het convenant dient op te stellen zonder gesprek naar aanleiding van de tekst. Van u wordt verwacht dat u weet wat er komt kijken bij het regelen van alle zaken ten aanzien van alimentatie, pensioen, alle financiën, het ouderschapsplan e.d.

Sluit dit aan bij uw wensen dan is die keuze uiteraard aan u.

Bij ons is er echter altijd sprake van begeleiding!

Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd. Wanneer afspraken 24 uur of korter van tevoren worden geannuleerd, is Lucida gerechtigd de kosten van de gereserveerde tijd plus eventuele voorbereidingshandelingen of reistijd in rekening te brengen.

Tips voor ouders

 1. Vertel het de kinderen zelf, liefst samen en in alle rust, zodra de scheiding onvermijdelijk is geworden. Draai er niet omheen.
 2. Stel zoveel mogelijk zekerheid en veiligheid tegenover de door de kinderen gevoelde onzekerheid en onveiligheid. Houdt bij kleinere kinderen bijvoorbeeld vast aan de vaste rituelen voor het slapen gaan (liedje zingen, voorlezen).
 3. Probeer op het niveau van het kind te vertellen waarom de scheiding nodig is, onderstreep dat het op geen enkele manier zijn of haar schuld is. Maak de kinderen geen partij in het conflict, spreek geen kwaad van de ander, laat hen niet hoeven kiezen.
 4. Wees als 'vertrekkende ouder' voorbereid op negatieve reacties. Boosheid is heel gewoon.
 5. Houdt regelmaat in het contact met de kinderen. Een vast patroon biedt houvast, of het nu bestaat uit elkaar regelmatig zien of uit regelmatig post krijgen.
 6. Zorg dat de kinderen in beide ouderlijke huizen een eigen plek hebben en houden.
 7. Ga niet zomaar voorbij aan wat huistradities voor de kinderen waren, ook niet als een nieuwe partner intrekt.
 8. Toon als ouder je emoties, opdat kinderen dat ook durven.
 9. Laat broertjes en zusjes die sterk aan elkaar verknocht zijn, bij elkaar.
 10. Zorg dat contact met grootouders en andere belangrijke familieleden van beide kanten kan blijven bestaan.

Belangrijke onderwerpen echtscheiding

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van zaken die bij echtscheidingen aan de orde komen. Het is verstandig om alvast na te denken over de vraag in hoeverre deze punten ook bij uw scheiding van belang zijn.

Kinderen

 • Ouderschapsplan

Inkomen

 • Overzicht inkomsten en uitgaven
 • Partneralimentatie (hoogte en voorwaarden)
 • Kinderalimentatie
 • Boedelscheiding

Woning

 • Verkoop echtelijke woning
 • Onverdeeld laten echtelijke woning
 • Taxatie woning
 • Koop nieuwe woning
 • Hypotheek nieuwe woning
 • Verzekeringen nieuwe woning
 • Huurwoning

Vermogen en schulden

 • Saldi bankrekeningen
 • Spaarplannen
 • Lijfrente
 • Kapitaalverzekeringen
 • Beleggingen
 • Schulden
 • Inboedel
 • Auto
 • Boot

Testament

 • Aanpassing van testament
 • Uitsluitingsclausule

Verzekeringen

 • Ziektekostenverzekering
 • Opzeggen/omzetten oude gezamenlijke verzekeringen
 • (schadevrije jaren autoverzekering overdragen)
 • Uitvaartverzekering
 • Nieuwe verzekeringen afsluiten

Pensioen en nabestaandenpensioen

 • Bepalen status pensioen
 • Bepalen status nabestaandenpensioen
 • Voorstel van alternatieven

Fiscus

 • Wetgeving
 • Fiscaal partnerschap en toeslagpartner
 • Aftrek hypotheekrente
 • Pensioenen
 • Vrijstellingen voor wat betreft schenkingen
 • Heffingskortingen en toeslagen

 

Neem contact met ons op