Arbeidsconflicten

Conflicten in werkrelaties worden vaak vertaald in juridische standpunten. Elke partij gaat voor eigen gewin en wil zijn gelijk halen, desnoods ten koste van de ander. In het mediationproces staan de èchte belangen centraal.

Vragen die een rol spelen, kunnen zijn:

  • We kunnen als werknemer en werkgever niet meer met elkaar praten, omdat het conflict te hoog is opgelopen, hoe kunnen we met elkaar verder?
  • Ik denk als werkgever dat een exit-traject de beste oplossing is, werknemer wil dit niet, hoe komen we toch nog tot een goede oplossing?
  • De werkgever wil mij niet laten re-integreren op een passende functie, hoe kom ik weer in gesprek?

Voor beide partijen kan een conflict leiden tot een groot en ingrijpend verlies. Als de rechter er aan te pas moet komen, leidt dit tot hoge kosten, lang lopende conflictsituaties en dikwijls schade aan de organisatie en de persoon van de werknemer. Door tijdig te kiezen voor mediation kan het anders lopen. Mediation iets voor u? Doe een zelftest.

Noot: Deze test is afkomstig van www.rechtspraak.nl en wordt door de mediation-functionaris van het gerecht gebruikt.

De mediator helpt partijen om weer met elkaar in gesprek te komen en samen een oplossing te bedenken waar u beiden achter kunt staan. De stappen die doorlopen worden, zijn:

  • Eerst wordt informatie gegeven door de mediator.
  • U kunt wel of niet instemmen met de voorgestelde gang van zaken (u beslist of u bereid bent het proces aan te gaan).
  • Vervolgens wordt gewerkt aan het zichtbaar maken van het gezamenlijk belang en de belangen (wensen) in zijn algemeenheid.
  • Opties, mogelijk oplossingen worden gegenereerd waarbij zoveel mogelijk aan alle belangen tegemoet gekomen wordt.
  • Uiteindelijk volgt bij overeenstemming over de oplossing, het opmaken van de vaststellingsovereenkomst.

Klik voor meer informatie over mediation en de kosten op de 'knop' mediation in de horizontale balk bovenaan de pagina.

Meer weten of een afspraak maken? Bel naar 0487-540110 of mail naar mail@lucida.nl.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.