Arbeidsconflicten

Conflicten of kwesties in werkrelaties worden vaak vertaald in (juridische) standpunten. Elke partij gaat dan voor eigen gewin en wil zijn of haar gelijk halen, desnoods ten koste van de ander. In het mediationproces staan de échte belangen centraal.

Vragen die een rol kunnen spelen zijn:

  • We kunnen als werknemer en werkgever niet meer met elkaar praten, omdat de kwestie te hoog is opgelopen, hoe kunnen we met elkaar verder?
  • Ik denk als werkgever dat een exit-traject de beste oplossing is, werknemer wil dit niet, hoe komen we toch nog tot een goede oplossing?
  • De werkgever wil mij niet laten re-integreren op een passende functie, hoe kom ik weer in gesprek?
  • De communicatie is erg lastig de laatste tijd, regelmatig spelen zaken door elkaar en ontstaan misverstanden, hoe kunnen we dit op een goede wijze bespreekbaar krijgen?
  • Met mijn collega heb ik vaak gedoe en we vertrouwen elkaar niet meer ten volle, hoe kan dit gestructureerd besproken worden en opgelost worden?

Voor beide partijen kan een dergelijke kwestie leiden tot een groot en ingrijpend verlies. In het geval een juridische procedure gestart wordt en als de rechter er uiteindelijk (toch) aan te pas moet komen, leidt dit tot hoge kosten, lang lopende conflictsituaties en dikwijls schade aan de organisatie en de persoon van de werknemer.

Als werkgever

Conflicten kunnen een negatieve invloed hebben op de werkvloer en kunnen daarmee de werksfeer verstoren. Dit kan effect hebben op de resultaten van het bedrijf. Daarnaast kan een langlopende kwestie leiden tot ziekteverzuim en dit zorgt voor hoge kosten voor de werkgever. 

Probeer als werkgever de mogelijkheid van mediation te bespreken met alle betrokken partijen en eventueel een bedrijfsarts. Wanneer een medewerker langer dan zes weken arbeidsongeschikt thuis is (onder andere) door een conflict, dan is het verplicht om een re-integratieplan (plan van aanpak) op te stellen door werknemer en werkgever samen. Hierin kan mediation een van de actiepunten zijn, vaak stelt de bedrijfsarts mediation ook wel voor. 

Als werknemer 

Betrokken zijn bij een arbeidsconflict of bijvoorbeeld communicatieprobleem als werknemer, kan zorgen voor gebrek aan motivatie voor het werk. Als de leidinggevende niet slaagt in het oplossen van de kwestie, een van de partijen is of als partijdig beschouwd wordt, dan kan hulp van een onafhankelijke mediator verzocht worden. 

Bespreek de mogelijkheid van mediation met diverse partijen, zoals de leidinggevende of bedrijfsarts. Probeer samen tot een akkoord te komen over mediation en het inschakelen van een mediator.

Door tijdig te kiezen voor mediation kunnen zaken anders lopen. Mediation iets voor u? Doe een zelftest.

Noot: Deze test is afkomstig van www.rechtspraak.nl en wordt door de mediation-functionaris van het gerecht gebruikt.

Medationtraject

De mediator helpt partijen om weer met elkaar in gesprek te komen en samen een oplossing te bedenken waar u beiden achter kunt staan. De stappen die doorlopen worden, zijn:

  • Eerst wordt informatie gegeven door de mediator.
  • U kunt wel of niet instemmen met de voorgestelde gang van zaken (u beslist of u bereid bent het proces aan te gaan).
  • Vervolgens wordt gewerkt aan het zichtbaar maken van de belangen (wensen) in zijn algemeenheid.
  • Opties, mogelijk oplossingen worden gegenereerd waarbij zoveel mogelijk aan alle belangen tegemoet gekomen wordt.
  • Uiteindelijk volgt bij overeenstemming over de oplossing, het opmaken van de vaststellingsovereenkomst of de afsprakenlijst.

Wij helpen u graag

Heeft u medation nodig voor andere zaken? Klikt u hier en bekijk wat wij voor u kunnen betekenen. Wilt u meer informatie weten of direct een afspraak maken? Bel naar 0487-540110 of mail naar mail@lucida.nl

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.