Familiemediation Wijchen

Familiemediation kan uitkomst bieden bij familieproblemen of conflicten binnen families. Deze vorm van mediation heeft als doel om gezamenlijk een duurzame oplossing te vinden voor een specifiek en afgebakend conflict of een combinatie van zaken. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om onenigheid over een erfenis of een langslepende ruzie, waardoor de communicatie tussen familieleden wordt verstoord. Heeft u te maken met zo'n conflict en weet u niet hoe u hier uit moet komen? Familiemediation bij onze praktijk in Wijchen kan u hierbij helpen. 

Wanneer familiemediation?

Vaak is mediation een zeer geschikte manier van conflictbemiddeling. Dit blijkt ook het geval bij familieconflicten. De bemiddeling richt zich nadrukkelijk op conflicten die plaatsvinden op gezins- of familieniveau. U kunt hierbij (ook) denken aan scheidingsvraagstukken en ruzies over wie de zorg op zich neemt wanneer een familielid wegens ziekte of ouderdom niet meer goed voor zichzelf kan zorgen. 

Hoe gaat familiemediation in zijn werk?

Bij familiemediation gaat u, samen met degene(n) waar u een conflict mee heeft, in gesprek met een bemiddelaar, die de bijeenkomst begeleidt. Voordat u mediation begint, moet u weten dat het belangrijk is dat u en de andere partij beiden bereid zijn om rond de tafel te gaan zitten en elkaar ook echt te horen. Dit is namelijk essentieel om het mediationtraject succesvol te doorlopen. Hierdoor wordt de kans ook groter dat er afspraken worden gemaakt waar u beiden achter kunt staan. 

Voordat de mediation van start gaat, ondertekent u eerst beiden een mediationovereenkomst. Hierin staan dingen zoals de vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en onpartijdigheid van de mediator. Zodra dit is gebeurd, kan de mediation starten. De mediator zorgt ervoor dat ieder zijn verhaal kan doen en dat er ook ruimte wordt gecreëerd om begrip voor elkaars behoeften te hebben. Daarnaast zal de mediator verschillende vragen stellen om tot de kern van het conflict te komen. Op basis hiervan wordt er samen naar een oplossing gezocht waar ieder achter kan staan. Heeft u duidelijke afspraken met elkaar gemaakt, dan worden deze opgenomen in een overeenkomst. 

Uitgangspunten familiemediation

Zoals eerder benoemd, is het belangrijk dat beide partijen met elkaar in gesprek willen gaan over het conflict. Daarnaast zijn er nog een aantal andere uitgangspunten die ervoor zorgen dat het traject goed verloopt: 

  • Familiemediation is volledig vrijwillig. Dit betekent ook dat u, als u zou willen, te allen tijde het traject kan beëindigen;
  • De mediator dient in alle gevallen neutraal te zijn;
  • De onderwerpen die tijdens het traject worden besproken zijn vertrouwelijk en het is, zonder nadere afspraken, niet toegestaan dat de inhoud van de mediation met derden wordt gedeeld;
  • De mediator heeft als taak om ervoor te zorgen dat alle relevante onderwerpen aan de orde komen;
  • Mits u binnen de mazen van de wet blijft, kunt u zelf invulling geven aan de te maken afspraken.

Contact

Een conflict binnen de familie is erg vervelend en verdrietig. Het is daarom wenselijk dat zo'n situatie snel wordt aangepakt. Heeft u te maken met een familieconflict en weet u niet hoe het nu verder moet? Vul onderstaand contactformulier in of neem contact op door te bellen naar 0487-540110 of een mail te sturen naar mail@lucida.nl. We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.