Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de gesprekken of onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.

Voorwaarde voor Mediation is dat u bereid bent met de andere partij te praten over de kwestie. Enkele basisuitgangspunten voor mediation zijn:

 • vrijwilligheid: u bent altijd vrij het mediation-traject te beëindigen
 • neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator
 • vertrouwelijkheid: alles dat wordt besproken blijft vertrouwelijk
 • een professionele en gestructureerde aanpak, de onafhankelijke mediator zorgt ervoor dat alle relevante onderwerpen aan de orde komen
 • aandacht voor de communicatie tussen partijen
 • gerichtheid op de achterliggende belangen in plaats van op de ingenomen posities
 • u bepaalt binnen de grenzen van de wet zelf welke invulling u geeft aan de te maken afspraken en bepaalt zo uw eigen koers.


Mediation iets voor u? Doe een zelftest.

Deze test is afkomstig van www.rechtspraak.nl en wordt door de mediation-functionaris van het gerecht gebruikt. U kunt er ook uw voordeel mee doen. Meer weten of een afspraak maken? Bel naar 0487-540110 of mail naar info@lucida.nl.

Bij het begin van de mediation wordt de mediation overeenkomst besproken. Hierin zijn belangrijke zaken als de vertrouwelijkheid, de vrijwilligheid en de onpartijdigheid van de mediator opgenomen. Ook wordt een aantal overige afspraken besproken ten aanzien van het mediation proces.

Aan het einde van de mediation wordt in het geval een oplossing is gevonden (en dat is in circa 90% van de zaken), een vaststellingsovereenkomst gemaakt. Dit is een privaatrechtelijke overeenkomst en niet vrijblijvend.

Tijdens de mediation kan "alles" gezegd worden, voorstellen worden gedaan e.d. zonder dat u daaraan gebonden bent, dit alles valt ook onder de geheimhouding. Zodra u beiden een handtekening onder de vaststellingsovereenkomst hebt gezet, bent u hieraan gebonden. Het is tenslotte de meest optimale oplossing voor beide partijen, waar u ook beiden voor gekozen hebt!

De voordelen van mediation:

 • snelheid
 • beperkte kosten
 • deskundige begeleiding
 • u hebt het stuur zelf in handen
 • ruimte voor creatieve oplossingen
 • aandacht voor de relatie
 • vertrouwelijkheid van gegevens
 • respectvolle aandacht
 • informeel karakter
 • toekomstgericht en gericht op oplossingen

Klik voor meer informatie over mediation en de kosten op de 'knop' mediation in de horizontale balk bovenaan de pagina.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.