mr. ir. Wilma de Jongh


mr. ir. Wilma de Jongh

Wilma de Jongh is werkzaam als geregistreerd MfN-mediator. Sinds 2002 is zij als rechtbankmediator verbonden aan de Rechtbank Arnhem. Als mediator heeft zij ruime ervaring in het begeleiden van conflicten en geschillen. Door het maken van afspraken en het vinden van oplossingen in mediation worden langdurige kostbare procedures voorkomen en blijft de relatie behouden. Voor degenen die in de toekomst nog een relatie met elkaar onderhouden, zoals ouders, is dat belangrijk. Het regelen van een minnelijke regeling onder leiding van een ervaren neutrale mediator is financieel en emotioneel meestal beter dan een gerechtelijke procedure. Volgens Wilma is het verstandig om een scheiding en conflicten binnen de familie en het bedrijf, onderling te regelen waarbij eventueel een accountant kan worden ingeschakeld die zijn of haar financiƫle kennis aanwendt.

Wilma richt zich met name op het afwikkelen van scheidingen. Daarnaast is zij gespecialiseerd in bemiddeling in conflicten in samenwerkingsverbanden in brede zin, onder andere als vennoten in vennootschappen, maten binnen maatschappen juist in familiebedrijven zoals agrarische bedrijven en in het MKB.

In haar praktijk staat de mens centraal, wat de mens achter het conflict beweegt en hoe mensen op elkaar reageren. Als mediator kun je daarin 'sturen' en een positieve wending bewerkstelligen. Dat is het mooie van het werk als mediator. Bij mediation gaat het erom de onderstroom, de emoties, boven tafel te krijgen. Als mensen die onderliggende emoties kunnen verwoorden, met behulp van de mediator, zijn zij bijna altijd in staat om hun conflicten op te lossen. Door regelmatige bijscholing blijft Wilma op de hoogte van nieuwe inzichten in theorieƫn en publicaties. Tevens kan zij het geleerde gebruiken in de dagelijke praktijk. Dat levert steeds inspiratie op voor haar werk als mediator.

Tot slot, mediation is geen therapie zoals weleens wordt gedacht. Als mediator probeert zij de vastgelopen communicatie weer vlot te trekken. In veruit de meeste gevallen leidt goede communicatie naar passende oplossingen en afspraken.


< Terug naar het overzicht