Arbeidsconflict

Conflicten op de werkvloer worden vaak vertaald in (juridische) standpunten. Elke partij wil vaak voor zijn of haar eigen gelijk strijden, waar nodig ten koste van de ander. In het bemiddelingsproces staan de echte belangen van de partijen centraal. Daarom helpt Lucida graag in de bemiddeling tijdens een arbeidsconflict

Vragen die hierbij een rol kunnen spelen zijn:

  • We kunnen als werkgever en werknemer niet meer met elkaar communiceren, omdat het conflict te hoog is opgelopen. Hoe gaan we verder?
  • De werkgever denkt dat een exit-traject de juiste oplossing is, maar de werknemer is het hier niet mee eens. Hoe komen we toch tot een goede oplossing?
  • De werkgever staat het niet toe mij te laten re-integreren op een passende functie. Hoe kom ik weer in gesprek?

Voor beide partijen kan het arbeidsconflict resulteren in grote verliezen, zakelijk en emotioneel. Het starten van een gerechtelijke procedure leidt daarnaast tot hoge kosten, lang lopende conflicten en vaak schade aan de organisatie en/of de betrokkenen. Door op tijd te kiezen voor mediation of bemiddeling, kan dit voorkomen worden.

Het proces 

De bemiddelaar of mediator bij een arbeidsconflict  zorgt er voor dat beide partijen met elkaar in gesprek komen en gezamenlijk tot een oplossing komen waar ze allebei achter staan. Tijdens dit proces worden de volgende stappen doorlopen:

  • De mediator voorziet beide partijen in het arbeidsconflict van informatie over het traject van de mediation.
  • Beide partijen krijgen de mogelijkheid wel of niet in te stemmen met de voorgestelde gang van zaken.
  • Er wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de gezamenlijke belangen en de belangen van ieder in zijn algemeenheid.
  • Mogelijke oplossingen, opties, worden gegenereerd waarbij aan zoveel mogelijk belangen voldaan wordt.
  • Bij overeenstemming over de oplossing wordt de vaststellingsovereenkomst opgemaakt of wordt de oplossing op een andere wijze vastgelegd.

Doe de zelftest

Wilt u weten of mediation (bemiddeling) iets voor u is? Doe dan de zelftest en kom erachter.

Noot: Deze test is afkomstig van www.rechtspraak.nl en wordt door de mediation-functionaris van het gerecht gebruikt.

Contact

Denkt u dat uw arbeidsconflict op te lossen valt met behulp van mediation? Neem contact met ons op via onderstaand formulier. Wilt u toch wat meer informatie hebben? Bel dan naar 0487-540110 of mail naar mail@lucida.nl.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.