Arbeidsmediation

Conflicten op de werkvloer worden vaak vertaald naar juridische standpunten. Elke partij wil haar eigen gewin en gelijk halen, vaak ten koste van de ander. Arbeidsmediation neemt een andere insteek, waar de echte belangen van elke partij centraal staan. Er zijn een paar vragen die een rol kunnen spelen. Dit kunnen zijn:

  • Het conflict is zo hoog opgelopen dat wij als werknemer en werkgever niet meer met elkaar praten. Hoe kunnen we toch met elkaar verder?
  • De werkgever is ervan overtuigd dat een exit-traject de beste oplossing is, maar de werknemer staat hier niet achter. Hoe komen we toch tot een oplossing?
  • Hoe kom ik weer in gesprek met mijn werkgever als hij mij niet wil laten re-integreren op een passende functie?

Voor beide partijen kan een conflict op de werkvloer leiden tot een groot en ingrijpend verlies. Mocht er een rechter aan te pas moeten komen, dan leidt dit tot hoge kosten, schade aan de organisatie en aan beide partijen en een langdurige conflictsituatie. Door op tijd te kiezen voor arbeidsmediation kunnen deze nadelen voorkomen worden. Past arbeidsmediation bij uw situatie? Doe de test hier. Noot: Deze test is afkomstig van www.rechtspraak.nl en wordt door de mediation-functionaris van het gerecht gebruikt.

Met behulp van arbeidsmediation zorgt de bemiddelaar dat beide partijen weer met elkaar in contact komen, om gezamenlijk een oplossing te bedenken waar u beiden achter staat. De stappen die in een dergelijk proces doorlopen worden zijn:

  • Er wordt informatie gegeven door de bemiddelaar met betrekking tot arbeidsmediation.
  • Beide partijen dienen in te stemmen met de voorgestelde gang van zaken.
  • Belangen van beide partijen worden in kaart gebracht, net als de gezamenlijke belangen. 
  • Mogelijke oplossingen worden gedacht, waarbij er op gelet wordt dat er aan zoveel mogelijk belangen voldaan word.
  • Bij overeenstemming van de oplossing wordt de vaststellingsovereenkomst vastgesteld.

Denkt u dat arbeidsmediation voor u de geschikte oplossing is in uw conflict? Bel naar 0487-540110 of mail naar mail@lucida.nl.