Arbeidsmediator Beuningen

Wanneer mensen met elkaar samenwerken, is het niet zo gek dat er af en toe onenigheid ontstaat. Vaak wordt dit geschil onderling snel opgelost. Het kan echter ook voorkomen dat de situatie zo erg escaleert dat er geen communicatie tussen de betrokken partijen meer mogelijk is. De hulp van een arbeidsmediator kan in dit soort gevallen zeer waardevol zijn. Samen met de bemiddelaar en de andere partij kijkt u naar de kern van het conflict en wordt er gezocht naar een wenselijke situatie. Bent u gevestigd of woont u in Beuningen en omstreken en bent u op zoek naar een arbeidsmediator? De mediators van Lucida kunnen u verder helpen. 

Wat doet een arbeidsmediator?

Een arbeidsmediator maakt het gesprek tussen u en de andere partij mogelijk. Er wordt ruimte gecreëerd zodat u beiden uw verhaal kunt doen en vervolgens op zoek te gaan naar een oplossing om het conflict te beslechten. Waar u bij een gerechtelijke procedure iets krijgt opgelegd, heeft u bij mediation de ruimte om zelf een bijdrage te leveren aan een oplossing die voor iedereen werkbaar is.

Het mediationtraject, dat varieert van één tot meerdere gesprekken, helpt u tot de kern van het conflict te komen en samen met de andere partij te kijken welke situatie wenselijk is. Op basis hiervan bedenkt u zelf een aantal oplossingen, waarbij u kiest voor de oplossing waar ieder zich in kan vinden. Uiteraard begeleidt de mediator u in dit proces.

Basisuitgangspunten voor mediation

Mediation is een zeer succesvol hulpmiddel. Het is belangrijk om te weten dat er een aantal basisuitgangspunten is. Deze uitgangspunten zijn nodig om de bemiddeling te laten slagen. 

Vrijwilligheid

Mediation verloopt geheel vrijwillig. Dit wil zeggen dat het traject alleen gestart kan worden als u, maar ook de andere partij, bereid bent/is om met elkaar in gesprek te gaan. Bovendien is het mogelijk om, indien gewenst, het mediationtraject te allen tijde te beëindigen. 

Vertrouwen

Voordat de mediation kan beginnen, dienen de betrokken partijen eerst een mediationovereenkomst te tekenen. Hierin staat bijvoorbeeld dat alle onderwerpen die aan de orde komen tijdens de mediation strikt vertrouwelijk zijn. De inhoud van de gesprekken mag dan ook niet met derden worden gedeeld. Deze geheimhouding zorgt ervoor dat u zonder probleem uw verhaal kan doen en niet bang hoeft te zijn dat hetgeen u heeft gezegd tegen u kan worden gebruikt door anderen.

De rol van de arbeidsmediator

Als laatste punt hier genoemd, maar zeker niet minder belangrijk, dient de mediator een neutrale rol aan te nemen tijdens het gehele traject. Het is dus niet de bedoeling dat de ene partij wordt 'voorgetrokken' of bevoordeeld ten opzichte van de ander. Daarnaast heeft de bemiddelaar de taak om ruimte te creëren zodat ieder zijn of haar verhaal kan doen, zodat er ook wederzijds begrip kan ontstaan. Op basis hiervan kan weer verder worden gewerkt naar een oplossing waar ieder zich in kan vinden. 

Het mediationtraject

Om het traject succesvol te doorlopen, is het raadzaam om de volgende stappen te zetten:

  • Van te voren wordt u geïnformeerd over de gang van zaken tijdens de mediation;
  • Zodra u voldoende informatie heeft vergaard, kunt u afwegen of u al dan niet aan het traject wilt deelnemen;
  • Zijn alle partijen akkoord, dan wordt er gezocht naar het gezamenlijke belang en de wensen in het algemeen;
  • De oplossingen dienen zoveel mogelijk aan alle belangen tegemoet te komen;
  • Tot slot wordt er gekeken welke oplossing het meest passend is. De afspraken hierover worden vervolgens vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Voordelen van mediation

Mediation heeft verschillende voordelen ten opzichte van een gerechtelijke procedure:

  • Een mediationtraject bestaat in de regel vaak uit één of enkele gesprekken, waardoor het sneller wordt afgerond dan een gerechtelijke procedure. 
  • De kosten van mediation zijn lager. 
  • Blijft u binnen de wet, dan kunt u zelf een bijdrage leveren aan de oplossing. Bij een gerechtelijke procedure wordt er door de rechter een beslissing opgelegd.
  • De verstandhouding tussen de partijen blijft goed door o.a. de informele sfeer of de professionele relatie kan op een prettige manier worden afgesloten. 

Contact

Bent u benieuwd of de hulp van onze arbeidsmediator in Beuningen iets voor u is? Doe dan de zelftest van www.rechtspraak.nl. Wilt u een vrijblijvend intakegesprek plannen met een arbeidsmediator? Dit kan eenvoudig door te mailen naar mail@lucida.nl of te bellen naar 0487-540110. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen. 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.