Bemiddeling

Waar gewerkt wordt, kunnen conflicten ontstaan. In veel gevallen zijn deze met een goed gesprek onderling op te lossen. Maar soms is het conflict zo ver opgelopen dat partijen er alleen nog met bemiddeling van een derde, neutrale partij uitkomen. Schakel in dat geval een mediator van Lucida in.

Kies voor bemiddeling in plaats van een juridische strijd

Door te kiezen voor bemiddeling kunt u een lange juridische strijd voorkomen. Er wordt namelijk niet geprobeerd iemand in het gelijk te stellen of om een rechtszaak te winnen.  Wat de mediator wel doet, is zoeken naar een oplossing voor het arbeidsconflict waar alle partijen zich in kunnen vinden. Door deze opstelling kan de mediator er zelfs voor zorgen dat er een doorbraak komt in langlopend conflict tussen bijvoorbeeld leidinggevende en medewerker of tussen collega’s. Het is dan ook niet voor niets dat advocaten en rechters steeds vaker bij arbeidsconflicten het voorstel doen om eerst aan de slag te gaan met een mediator. Een paar andere voordelen van bemiddeling door een mediator zijn:

  • De werkgever en de werknemer hebben een actieve rol en houden zelf de oplossing in de hand.
  • Bij een geslaagde bemiddeling worden communicatiestoornissen weggenomen.
  • Er treedt geen onnodige verdere beschadiging van relaties op.
  • Er is ruimte voor creatieve oplossingen die gericht zijn op de belangen van alle partijen.
  • Er wordt (bij een geslaagde conflictbemiddeling) een gezamenlijke oplossing geformuleerd.Dit geeft een hoge acceptatiegraad en 'win-win'-resultaat

Wat is het resultaat van een bemiddeling?

De bemiddeling kan alleen slagen als beide partijen zich kunnen vinden in het plan om met een mediator aan de slag te gaan. Dan is er commitment (of dat gaat ontstaan). Het doel van de mediation is een oplossing te vinden waar zowel de werkgever als de werknemer zich in kunnen vinden. Een mogelijke oplossing is dat de arbeidsrelatie voortgezet wordt. In dat geval maken de werkgever en de werknemer afspraken over hoe de samenwerking goed blijft, bijvoorbeeld door vaker een evaluatiegesprek te voeren. In andere gevallen is het niet mogelijk om de arbeidsrelatie te behouden en wordt er voor een einde van de arbeidsrelatie gekozen. In dat geval worden de afspraken in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Conflict? Laat Lucida bemiddelen

Heeft u te maken met een arbeidsconflict? Laat dit niet te lang doorlopen. Met bemiddeling via een mediator van Lucida vindt u een oplossing voor het conflict.