Mediation arbeidsconflict

Een conflict op het werk zorgt voor veel stress bij de betrokken partijen. Het kan zelfs leiden tot ziekmeldingen. Behalve kosten door ziekteverzuim brengen conflicten ook kosten met zich mee door een lagere productiviteit. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de tijd die over het conflict gesproken wordt en gebrekkige motivatie bij medewerkers. Laat het niet zover komen en ga aan de slag met mediation om het arbeidsconflict op te lossen. Lucida heeft ervaren mediators die de werkgever en de werknemer helpen om samen een oplossing voor het conflict te vinden.

Wat is de rol van mediation bij een arbeidsconflict?

Bij een conflict staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar. Ze kunnen en willen niet meer naar elkaars standpunten luisteren. De mediator laat de werkgever en werknemer ieder hun eigen verhaal doen. De mediator is hierbij de derde, de neutrale persoon die het gesprek begeleidt. Door met elkaar te praten ontstaat er vaak al (meer) wederzijds begrip. Na dit gesprek is meestal al duidelijk waar het om draait en kan er gewerkt worden aan een oplossing.

Een oplossing waar iedereen zich in kan vinden

Het doel van mediation is een oplossing te vinden waar alle partijen zich in kunnen vinden. De mediator kiest dan ook geen partij, maar faciliteert een win-win situatie. Daarom draagt de mediator in principe zelf geen oplossingen aan, maar komen de partijen, onder begeleiding van de mediator, zelf met een oplossing voor het conflict. Het voordeel hiervan is dat het resultaat toekomstbestendig is, omdat de partijen hebben bedacht hoe ze het conflict oplossen. Dat is anders dan bij een juridisch traject waarbij er iets opgelegd wordt door de rechter. Een advocaat bij een juridisch traject wordt geacht voor het gewin van de partij die hij vertegenwoordigt op te komen en kijkt niet of veel minder naar het gezamenlijk belang.

Het resultaat: een gezamenlijke overeenkomst

Welke oplossing er ook komt uit mediation bij arbeidsconflicten, de afspraken worden –zo nodig- altijd vastgelegd in een overeenkomst. Als de arbeidsrelatie wordt voortgezet, worden er afspraken gemaakt over hoe conflicten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Denk hierbij aan meer afstemming, vaker een functioneringsgesprek houden of het uitvoeren van andere werkzaamheden. Als het niet lukt om de arbeidsrelatie voort te zetten, wordt er gewerkt aan een ontslag met wederzijds goedvinden. Het resultaat is in dat geval een vaststellingsovereenkomst waarin alle afspraken worden vastgelegd.

Arbeidsconflict? Wacht niet te lang

Zoals gezegd, zorgt een arbeidsconflict niet alleen voor stress bij werknemers, het kan een bedrijf ook veel geld kosten. Laat een conflict daarom niet te lang doorlopen en ga aan de slag met mediation om het arbeidsconflict op te lossen. Neem contact op met Lucida. Wij zorgen ervoor dat u snel aan de slag kunt met een ervaren mediator.