Mediation echtscheiding

Heeft u een aantal jaar geleden elkaar beloofd om altijd bij elkaar te blijven en blijkt het nu niet meer te werken? Maak dan samen goede afspraken over de scheiding met behulp van mediation voor echtscheiding. Een van de mediators van Lucida gaat graag met u aan de slag om uw echtscheiding vorm te geven.

Wilt u eerst weten of mediation iets voor u is? Vraag dan een kosteloos intakegesprek aan. Bel naar 0487-540110 of e-mail naar info@lucida.nl. Of lees eerst meer over de kosten.

Wat kunt u van mediation verwachten?

Bij een echtscheiding moeten er veel zaken geregeld en afgesproken worden. Een mediator stelt zich op als neutrale partij en begeleidt u wanneer u samen afspraken maakt over bijvoorbeeld de boedel, de financiën en de kinderen. Dit werkt veel effectiever dan wanneer er voor iedere partij een advocaat wordt ingezet die strijdt voor de winst in plaats van een goede oplossing.

 

Echtscheiding en kinderen

Wanneer er kinderen in het spel zijn, is het helemaal belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt. U bent na de scheiding dan wel geen echtelieden meer, maar u blijft altijd gezamenlijk de ouders. Samen met de mediator maakt u samen een omgangsregeling en een ouderschapsplan.

Van mediation tot echtscheiding

Tijdens de mediation wordt een aantal stappen doorlopen:

  • Er wordt altijd eerst een mediationovereenkomst ondertekend. Hierin verklaren beide partijen onder meer om vrijwillig het traject te starten en er alles aan te doen om samen tot een oplossing te komen.
  • Daarna worden in een aantal gesprekken afspraken gemaakt over de scheiding. Er is tijdens de gesprekken zo uitgebreid als nodig de ruimte voor de emotionele kant van de scheiding. Daarnaast werkt u samen met de mediator aan afspraken waar iedereen zich in kan vinden. Alle afspraken worden door de mediator vastgelegd in een (echt)scheidingsconvenant. Als er minderjarige kinderen zijn, maakt u samen een ouderschapsplan en een omgangsregeling.
  • Het echtscheidingsconvenant (inclusief ouderschapsplan) wordt nadat u dit heeft ondertekend, ingediend bij de rechtbank.
  • Na de beschikking van de rechtbank, volgt het tekenen van de akte van berusting en het inschrijven van uw echtscheiding in de Gemeentelijke Basisadministratie (in de registers van de burgerlijke stand). Met deze inschrijving is de echtscheiding een feit.

Contact

Staat u op het punt om te gaan scheiden en wilt u aan de slag met mediation om uw echtscheiding vorm te geven? Neem dan contact met een van de mediators van Lucida. Wij staan klaar om met u aan de slag te gaan. Aan de hand van een kosteloos intakegesprek kunt u bepalen of mediation iets voor u is.