Mediator Arnhem

Bent u verwikkeld geraakt in een conflictueuze situatie, bijvoorbeeld op uw werk? Hebben u en uw partner besloten te gaan scheiden of is er sprake van onenigheid binnen uw familie? Wanneer u er onderling niet meer uitkomt, kunt u kiezen voor mediation. Lucida helpt u als mediator in Arnhem graag bij het vinden van een passende oplossing. 

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij u onder begeleiding van een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, in gesprek gaat met de andere partij teneinde de kwestie tussen u beiden te beslechten. 

Vanuit een professionele houding gaan onze mediators aan de slag, om zo samen met u op een daadkrachtige wijze te komen tot duurzame resultaten. Hierin staan aandacht en (persoonlijke) begeleiding centraal, zonder de zakelijke context uit het oog te verliezen. 

Basisuitgangspunten voor mediation

Een belangrijke voorwaarde om mediation te laten slagen, is dat u bereid bent om met de ander in gesprek te gaan over de kwestie. Mediation kent dan ook enkele essentiële basisuitgangspunten:

  • Het staat u altijd vrij om het mediation-traject te beëindigen.
  • De mediator dient te allen tijde neutraal en onpartijdig te handelen.
  • Gedurende de gesprekken zorgt de mediator ervoor dat alle relevante onderwerpen aan de orde komen.
  • Er is aandacht voor de communicatie tussen de partijen.
  • De focus ligt op de achterliggende belangen in plaats van op de ingenomen posities. 
  • U heeft de mogelijkheid om, mits u binnen de grenzen van de wetgeving blijft, zelf invulling te geven aan de te maken afspraken. 

Hoe ziet het mediation-traject eruit?

Voorafgaand aan het traject, wordt de mediation overeenkomst besproken. Hierin worden onder meer belangrijke zaken als de vertrouwelijkheid en vrijwilligheid opgenomen. Tevens worden overige afspraken vastgelegd ten aanzien van het mediation proces. 

Gedurende de mediation kan ‘alles’ worden besproken, zonder dat u hier direct aan gebonden bent. Van belang is dat ieder zich vrij voelt om zijn of haar verhaal te doen. Conflicten zorgen voor een vertekend beeld van de situatie, waardoor er misverstanden ontstaan. Mediation biedt een veilige omgeving waarin u onder meer deze misverstanden ter tafel kunt brengen.

De gesprekken zullen er aan bijdragen dat uw relatie wordt hersteld, dan wel naar behoefte op een bevredigende manier wordt afgesloten. Zijn er afspraken gemaakt waar elke partij zich in kan vinden, dan wordt er een vaststellingsovereenkomst of convenant opgesteld. Na ondertekening dient u zich aan deze regeling te houden. 

Zelftest

Wilt u weten of mediation iets voor u kan zijn? Doe dan de zelftest van www.rechtspraak.nl. Deze test wordt mede door de mediation-functionaris van het gerecht gebruikt.

Contact

Wilt u graag de hulp in schakelen van een mediator in Arnhem? Het team van Lucida staat voor u klaar. Vul het onderstaand contactformulier in voor meer informatie of bel naar 0487-540110. Wij beschikken over professionals die u goed kunnen helpen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.