Kinderalimentatie: voorzien in de behoefte van het kind

Ouders hebben contractvrijheid als zij afspraken maken over kinderalimentatie. Naar eigen inzicht mogen de ouders afspraken maken, mits die overeenstemmen met de plicht om te voorzien in de kosten van hun kinderen. Meer betalen dan de behoefte van de kinderen mag, minder niet. De afspraken over kinderalimentatie worden begrensd door dwingendrechtelijke regels.

Tip: schakel een mediator in

Het advies luidt: laat bij echtscheiding de kinderalimentatie berekenen zodat de ouderlijke onderhoudsplicht correct wordt vastgesteld. Dit voorkomt later eventuele procedures en discussie tussen ouders, omdat van meet af aan de bijdrage voldoet aan de wettelijke maatstaven. Contractvrijheid van ouders bij het maken van afspraken over kinderalimentatie wordt immers begrensd door dwingendrechtelijke regels die bepalen dat de bijdrage voor kinderen tenminste moet voldoen aan de wettelijke maatstaven.

Om ervoor te zorgen dat de afspraken duurzaam zijn en goed vastgelegd worden raden wij aan om een mediator in te schakelen. Met behulp van een echtscheidingsmediator kunt u met elkaar in gesprek om te onderhandelen in plaats van strijden tegen elkaar. Met als resultaat duurzame afspraken die vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant.

Achtergrond

Waarover ging het in deze procedure? De vrouw verzocht een wijziging van kinderalimentatie. Zij wil bereiken dat de kinderalimentatie opnieuw wordt vastgesteld. Ten tijde van de scheiding hebben zij bij convenant afgesproken dat de man 70% en de vrouw 30% van de kosten van de kinderen voldoet. De vrouw beoogt in deze procedure een hogere kinderalimentatie voor twee kinderen van 14 en 16 jaar. De man stelt dat zij zijn gebonden aan de afspraken in het convenant.

Afspraken in strijd met de wet

Als de rechter die een wijzigingsverzoek beoordeelt, vaststelt dat de ouders destijds een kinderalimentatie zijn overeengekomen die in strijd is met de wettelijke bepalingen wordt de eerdere overeengekomen kinderalimentatie gewijzigd. Dit kan zich voordoen als er vanaf het begin af aan niet is voldaan aan de eisen die de wet stelt, bijvoorbeeld door van onjuiste gegevens uit te gaan. Het kan ook zijn dat een overeenkomst is gesloten waarbij wettelijke bepalingen zijn miskend, zoals in deze procedure het geval was. Ook als ouders bewust zijn afgeweken van de wet moet de kinderalimentatie worden gewijzigd, omdat het bij kinderalimentatie gaat om dwingende wetsbepalingen waar niet van mag worden afgeweken ten nadele van het kind.

De rechtbank wijst het wijzigingsverzoek van de vrouw af. Het hof stelt echter vast dat de ouders hun convenant hebben gesloten met grove miskenning van de wettelijke maatstaven, onder meer omdat de overeenkomst niet in het belang van de kinderen is. Met de afspraken die gemaakt zijn tussen de man en de vrouw wordt niet in de behoefte van de kinderen voorzien. Het hof wijst het wijzigingsverzoek van de vrouw dus toe. De man stelt vervolgens cassatie (bij de Hoge Raad) in.

De behoefte van het kind

De Hoge Raad verwerpt zijn beroep. Het staat namelijk zonder twijfel vast dat geen afbreuk mag worden gedaan aan het recht op kinderalimentatie. De behoefte van het kind is een voorwaarde voor de vaststelling van kinderalimentatie en hangt af van de (gezins-)omstandigheden. Per situatie wordt de behoefte van het kind bepaald. Wet- en regelgeving zijn duidelijk. Voor vaststelling van kinderalimentatie is een gebalanceerd systeem ontwikkeld.

Een passend convenant met hulp van Lucida

In deze specifieke zaak voldeed het convenant niet aan wettelijke bepalingen, waardoor deze later gewijzigd kon worden. De mediators van Lucida ondersteunen u bij het maken van afspraken binnen de wettelijke bepalingen. Bovendien ondersteunt een mediator bij de communicatie tussen ex-partners, zodat de afspraken duurzaam zijn en beide partijen tevreden zijn.

Wilt u de hulp van Lucida inschakelen? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0487-540110 of mail naar mail@lucida.nl.

Lees de volledige uitspraak van de Hoge Raad hier.« Vorige | Terug |

 
Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden. Uw privacy blijft gewaarborgd.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze Disclaimer & Privacyverklaring bekijken!