Voordelen van conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling

Conflicten kunnen overal ontstaan. Op het werk, binnen de familie of binnen het gezin. In de meeste gevallen is een conflict door middel van een goed gesprek onderling op te lossen. Soms lopen de emoties echter zo ver op dat het niet meer lukt om er samen uit te komen. Conflictbemiddeling is dan de oplossing. De mediators van Lucida ondersteunen partijen als derde, neutrale partij bij het vinden van een oplossing waar iedereen tevreden over is.

Kies voor bemiddeling in plaats van een juridische strijd.

Een mediator die u helpt bij de bemiddeling van een conflict kan een lange juridische strijd voorkomen. Conflictbemiddeling draait niet om het winnen van een rechtszaak of het behalen van iemands gelijk. De mediator ondersteunt beide partijen bij het zoeken naar een oplossing van het conflict waar beide partijen zich in kunnen vinden. In het geval van een arbeidsconflict kan een mediator ervoor zorgen dat er een doorbraak komt in een langlopend conflict tussen leidinggevende en medewerker. Bij een op handen zijnde scheiding helpt de mediator bij het maken van afspraken over de verdeling, of afspraken rondom de opvoeding van kinderen.

Andere voordelen van conflictbemiddeling:

De deelnemers hebben een actieve rol en werken zelf aan een oplossing.
Bemiddeling bestaat uit het oplossen van communicatiestoornissen.
Er is ruimte voor creatieve oplossingen die gericht zijn op de belangen van alle partijen.
Doordat er gewerkt wordt aan een gezamenlijke oplossing is er sprake van een hoge acceptatiegraad en 'win-win'-resultaat.

Wanneer kiezen voor bemiddeling?

Conflictbemiddeling kan ingezet worden voor vele soorten conflicten. Denk aan arbeidsconflicten, een op handen zijnde scheiding, zakelijke conflicten of burenruzies. Een mediator hoort de verhalen van beide partijen aan en ondersteunt in het werken aan een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn. Doordat er gewerkt wordt aan een gezamenlijke oplossing is de kans dat beide partijen zich houden aan de afspraken vele malen groter dan wanneer deze afspraken opgelegd worden.

Wat is het resultaat van een bemiddeling?

Mediation kan alleen slagen als beide partijen zich kunnen vinden in het plan om met een mediator aan de slag te gaan. Doordat beide partijen moeite willen steken in het vinden van een oplossing ontstaat er commitment. Bij het oplossen van een arbeidsconflict is een mogelijke oplossing het maken aan afspraken over hoe de samenwerking goed blijft. Bij een scheiding kunnen afspraken gemaakt worden over een ouderschapsplan of over de verdeling van spullen. In de meeste gevallen worden afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Conflict? Laat Lucida bemiddelen

Heeft u te maken met een arbeidsconflict, scheiding of familieruzie? Laat dit niet te lang doorlopen. Met conflictbemiddeling via een mediator van Lucida vindt u een oplossing voor het conflict.« Vorige | Terug | Volgende »