Cases: Mediation echtscheiding

Meneer en mevrouw kwamen bij Lucida terecht voor mediation, omdat ze hun echtscheiding met name voor de kinderen goed geregeld wilden hebben. Ze wilden zoveel mogelijk de harmonie bewaren. Uiteindelijk houdt de partnerrelatie op te bestaan, maar de ouderrelatie blijft altijd bestaan.

We stonden niet lang stil bij de scheidingsmelding, want de partijen gaven aan dat de redenen om te gaan scheiden goed besproken zijn. Ook hadden ze het de kinderen samen verteld. Zo wilden ze voorkomen dat de kinderen het gevoel zouden hebben dat ze moesten kiezen voor de ene of voor de andere ouder.

Na het tekenen van de mediationovereenkomst, zijn we direct gestart met het ouderschapsplan. De verschillende mogelijkheden met de voor- en nadelen zijn besproken. Uiteindelijk kozen partijen voor een oplossing waarbij de kinderen voor 60% bij de moeder en voor 40% bij de vader blijven. Het is en blijft maatwerk en de keuzes en mogelijkheden zijn afhankelijk van veel factoren. Partijen kozen ervoor om de alimentatieberekening uit te besteden aan een derde. Zo kon de mediator de uitkomsten van de berekening bespreken en bijstellen naar de behoefte van partijen. Al met al zijn partijen ervan verzekerd dat er een reëel en eerlijk bedrag afgesproken wordt, zodat gedoe hierover in de toekomst voorkomen wordt.

Vervolgens is de boedelverdeling aan de orde gekomen waarbij goede afspraken zijn gemaakt over het eigen huis. Hier wilde één van de partijen blijven wonen zonder de hypotheek op diens naam over te zetten in verband met de te beperkte draagkracht. De keuzes met betrekking tot de pensioenverdeling zijn besproken en partijen hebben nog even overleg gehad met hun eigen boekhouder over de verdeling en de fiscale consequenties. Alle afspraken en keuzes zijn in het convenant opgenomen. Daarna volgde alleen nog de formele afronding: het convenant inclusief ouderschapsplan is door een advocaat ingediend bij de rechtbank.

Bij het tekenen van de akte van berusting dat plaats vond op het kantoor van de mediator, hebben partijen aangegeven zeer tevreden te zijn over de grondige aanpak van de mediator bij hun echtscheiding. Ze konden bij ons terecht voor het hele traject van a tot z, wat ze als heel prettig hebben ervaren.« Vorige | Terug | Volgende »