Scheiding Beneden-Leeuwen

Een scheiding brengt veel emoties met zich mee, waardoor het soms lastig kan zijn om de praktische zaken die geregeld moeten worden goed te regelen. Bij een echtscheiding zijn veel zaken wettelijk geregeld, maar hangt de invulling af van uw persoonlijke situatie. Wanneer de emoties zo hoog zijn opgelopen dat een gesprek tussen beide partijen niet meer (op een goede wijze) mogelijk is, kunt u een mediator van Lucida inschakelen. Bovendien kunt u bij onze mediators terecht met eventuele vragen die ontstaan. Zoals vragen over de opvoeding van uw kinderen, hoe dat op elkaar af te stemmen of vragen over uw woonsituatie. Woont u in Beneden-Leeuwen of omgeving en gaat u scheiden? Schakel dan een mediator van Lucida in.

Wat is scheidingsmediation?

Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, komt er best wel wat bij kijken wanneer u uit elkaar wilt gaan. Maar ook wanneer u niet getrouwd bent, moeten er dingen worden geregeld wanneer uw wegen zich scheiden. Dit is zeker zo wanneer er kinderen in het spel zijn. Scheidingsmediation richt zich op het in onderling overleg goed uit elkaar gaan en afspraken maken waar u beiden achter staat. Wanneer communicatie stroef of niet mogelijk is kan een scheidingsmediator u begeleiden. Communiceren wordt zo weer makkelijker waardoor er naar een balans kan worden toegewerkt tussen persoonlijke wensen en juridische mogelijkheden.

Vragen bij een scheiding

Scheiden kan veel vragen met zich meebrengen, zoals:

  • Kunnen we beter kiezen voor een omgangsregeling of kiezen we voor co-ouderschap?
  • Wat is een echtscheidingsconvenant en hoe kunnen we dat vormgeven?
  • Hoe zorgen we voor een eerlijke verdeling van de inboedel?
  • Kan ik in onze gezamenlijke woning blijven wonen?

Natuurlijk kunnen er nog veel meer vragen ontstaan bij een scheiding. We hebben een overzicht van belangrijke onderwerpen voor u samengesteld waar u meer informatie kunt vinden over onderwerpen die mogelijk aan bod komen bij een scheiding.

Scheidingsmediation laten slagen

Om scheidingsmediation te laten slagen, dienen beide partijen bereid te zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Toekomstgericht invulling geven aan de te regelen onderwerpen is het doel van deze gesprekken. Mediation is altijd op vrijwillige basis en het staat u dan ook te allen tijde vrij om het traject te beëindigen, mocht dit nodig zijn. Bovendien zijn mediationgesprekken altijd vertrouwelijk en mogen beide partijen anderen niet informeren over wat er besproken wordt, tenzij daar duidelijke afspraken over gemaakt worden.

Andere uitgangspunten:

  • U kunt zelf invulling geven aan de te maken afspraken (binnen de wet- en regelgeving).
  • De mediator ondersteunt bij communicatie tussen (ex)partners.
  • Dankzij een gestructureerde aanpak worden alle belangrijke onderwerpen besproken.

Zo ziet het mediation-traject eruit

Voordat u van start gaat, bespreken we de mediation overeenkomst met u. Hierin staan punten als vertrouwelijkheid en vrijwilligheid, evenals overige afspraken ten aanzien van mediation. Nadat deze overeenkomst is doorgesproken, hoort de mediator 'verhalen' van beide partijen. Belangrijk hierbij is dat beide partijen zich vrij voelen om 'alles' bespreekbaar te maken. Een veilige omgeving zorgt voor duurzame afspraken waar u ook na een lange tijd nog steeds achter staat. De mediator bekijkt welke belangen gemeenschappelijk zijn, zodat tijdens de besprekingen makkelijker aan een gezamenlijke oplossing gewerkt kan worden.

Bij tevredenheid over de afspraken leggen we deze vast in een scheidingsconvenant. In het geval van minderjarige kinderen is ook een ouderschapsplan verplicht. Beide documenten gaan -in de meeste gevallen- naar de rechtbank die daarover beschikt. Na de beschikking tekent u de akte van berusting en schrijft men de echtscheiding in in de Gemeentelijke Basisadministratie. Hierna is de scheiding definitief.

Niet getrouwd, maar wel uit elkaar?

Wanneer u niet getrouwd bent, maar wel samenwoont of samen kinderen hebt, zijn er normaal gesproken ook zaken zijn die geregeld moeten worden. Hiervoor kunt u ook altijd een mediator inschakelen. Wist u dat u bij een geregistreerd partnerschap waarbij er sprake is van kinderen een gang naar de rechter ook noodzakelijk is? Bij een samenlevingscontract is dit niet het geval.

Zelftest

Misschien weet u niet zo goed of mediation iets voor u is. Doe dan de zelftest van www.rechtspraak.nl. Deze test wordt ook gebruikt door de mediation-functionaris van het gerecht.

Relatiecoaching of relatie-gesprek

In sommige gevallen is een scheiding nog niet zeker en is relatiecoaching een mogelijke oplossing. Ook voor relatiecoaching kunt u terecht bij (een coach van) Lucida. Tijdens de coaching geven we u handvatten die u nodig hebt om uitdagingen in uw relatie nu en in de toekomst zelfstandig op te kunnen lossen.

Contact

Wanneer u en uw partner gaan scheiden en u hiervoor begeleiding in wilt schakelen van een mediator in Beneden-Leeuwen staat Lucida voor u klaar. Vul onderstaand contactformulier in of bel naar 0487-540110 voor meer informatie of het maken van een afspraak. Wij beschikken over professionals die u goed kunnen helpen.