Echtscheiding Beneden-Leeuwen

Een echtscheiding brengt altijd veel emoties met zich mee. Die emoties kunnen in de weg zitten bij het regelen van de praktische zaken. Daarnaast kunnen er vragen ontstaan over de opvoeding van de kinderen, hoe u dat met elkaar kunt afstemmen of er kunnen vragen ontstaan bijvoorbeeld over uw woonsituatie. Lucida treedt op als mediator in Beneden-Leeuwen en ondersteunt partners in de communicatie met elkaar tijdens een echtscheiding. 

Wat is echtscheidingsmediation?

Het verbreken van een relatie is nooit makkelijk, maar bij een scheiding komt nog iets meer kijken. Niet alleen op emotioneel en sociaal vlak moeten er dingen geregeld worden, maar ook op praktisch, juridisch en financieel vlak. Echtscheidingsmediation ondersteunt partners bij het in goed onderling overleg uit elkaar gaan en het maken van afspraken waar u beiden achter staat. De begeleiding van een echtscheidingsmediator zorgt er voor dat het makkelijker wordt om te communiceren met uw ex-partner. Hierdoor is naar een balans toewerken tussen persoonlijke wensen en juridische mogelijkheden, beter haalbaar.

Vragen bij een echtscheiding

Als u en uw partner hebben besloten om te scheiden dan roept dat een behoorlijk aantal vragen op waar u niet direct een antwoord op weet. Voorbeelden van dit soort vragen zijn:

  • Wat is een echtscheidingsconvenant en hoe kunnen we dat het beste inhoud geven?
  • Kunnen we beter kiezen voor een omgangsregeling of voor co-ouderschap?
  • Kan ik in onze gezamenlijke woning blijven wonen en hoe dat te regelen?
  • Hoe zorgen we voor een eerlijke verdeling van de inboedel?

Natuurlijk is dit maar een kleine weergave van onderwerpen die vragen kunnen oproepen. We hebben een overzicht van belangrijke onderwerpen voor u samengesteld waar u meer informatie kunt vinden over onderwerpen die mogelijk aan bod komen bij een scheiding.

Het laten slagen van echtscheidingsmediation

Echtscheidingsmediation is alleen succesvol wanneer beide partners bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de aankomende scheiding. Belangrijk is dat beide partijen toekomstgericht invulling willen geven aan de te bespreken onderwerpen. Mediation vindt altijd plaats op vrijwillige basis en het staat u dan ook te allen tijde vrij om het traject te beëindigen in het geval dat nodig zou zijn. Daar komt bij dat mediationgesprekken altijd vertrouwelijk zijn en beide partijen mogen anderen (dus) niet informeren over wat er besproken wordt, tenzij daar duidelijke afspraken over worden gemaakt.

Enkele andere uitgangspunten:

  • Met behulp van een gestructureerde aanpak zorgt de mediator ervoor dat alle belangrijke onderwerpen besproken worden.
  • De mediator ondersteunt bij communicatie tussen partners.
  • U krijgt de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de te maken afspraken (mits u binnen de grenzen van wet- en regelgeving blijft).
  • De mediator is altijd neutraal en 'objectief' en zal gedurende het traject onpartijdig handelen. 

Zo ziet het mediation-traject eruit

Voor gestart wordt met het mediation-traject bespreken we de overeenkomst met u. Hierin komen belangrijke onderwerpen zoals vertrouwelijkheid en vrijwilligheid naar voren. Ook overige afspraken ten aanzien van mediation leggen we hierin vast. 

Wanneer de mediation start, begint de mediator met het horen van de verhalen en meningen van beide partijen. Daarbij is het belangrijk dat zowel u als uw ex-partner zich vrij voelen om 'alles' bespreekbaar te maken. Een veilige omgeving zorgt voor duurzame afspraken waar u ook na een lange tijd nog steeds achter staat. De mediator onderzoekt welke belangen van de partijen gemeenschappelijk zijn voor de 'onderhandeling' en het proces van daadwerkelijk maken van afspraken, start. Tijdens de besprekingen werken u en uw ex-partner toe naar een gezamenlijke oplossing. 

Bij tevredenheid door beide partijen over de afspraken worden deze vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Wanneer jullie minderjarige kinderen hebben, is er ook een ouderschapsplan nodig. Beide documenten gaan naar de rechtbank als u gehuwd bent. Na beschikking van de rechtbank tekent u de akte van berusting en wordt de echtscheiding ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie. Na de inschrijving is de echtscheiding definitief.

Niet getrouwd, maar wel uit elkaar?

Ook wanneer u niet getrouwd bent maar wel samenwoont of samen kinderen hebt, kunnen er zaken zijn die geregeld moeten worden. Houd er rekening mee dat bij een geregistreerd partnerschap met kinderen ook een uitspraak van de rechter nodig is. Bij een samenlevingscontract is dit niet nodig.

Zelftest

Misschien weet u niet zo goed of mediation iets voor u is. Doe dan de zelftest van www.rechtspraak.nl. Deze test wordt ook gebruikt door de mediation-functionaris van het gerecht.

Relatiecoaching of relatie-gesprek

In sommige gevallen is een scheiding nog niet zeker en is relatiecoaching een mogelijke oplossing. Ook hiervoor kunt u terecht bij Lucida. Tijdens de coaching geven we u handvatten die u nodig hebt om uitdagingen in uw relatie nu en in de toekomst zelfstandig op te kunnen lossen.

Contact

Wanneer u en uw partner gaan scheiden en u hiervoor begeleiding in wilt schakelen van een mediator in Beneden-Leeuwen, staat Lucida voor u klaar. Vul onderstaand contactformulier in of bel naar 0487-540110 voor meer informatie of het maken van een afspraak. Wij beschikken over professionals die u goed kunnen helpen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.