Echtscheiding Nijmegen

Wanneer u en uw partner besluiten om uit elkaar te gaan of te scheiden, brengt dat veel emoties met zich mee. Daarnaast zijn er praktische zaken die moeten worden geregeld. Veel zaken zijn wettelijk geregeld, maar de invulling hangt af van uw situatie. Daarnaast kunnen er vragen ontstaan. Misschien heeft u vragen over de opvoeding van uw kinderen, hoe dat op elkaar af te stemmen of vragen over uw woonsituatie. Lucida treedt op als mediator in Nijmegen en ondersteunt partners in de communicatie met elkaar tijdens een scheiding.

Wat is echtscheidingsmediation?

Uit elkaar gaan is nooit makkelijk, toch is scheiden nog iets complexer. Zowel op praktisch, juridisch, financieel, emotioneel als sociaal vlak dienen dingen goed geregeld te worden. Echtscheidingsmediation richt zich op het in goed onderling overleg uit elkaar gaan en afspraken maken waar u beiden achter staat.

Onder begeleiding van een scheidingsmediator wordt het makkelijker om te communiceren met uw (ex-)partner. Hierdoor is naar een balans toewerken tussen persoonlijke wensen en juridische mogelijkheden, beter haalbaar.

Vragen bij een echtscheiding

Als u en uw partner hebben besloten om te scheiden dan roept dat een behoorlijk aantal vragen op waar u niet direct een antwoord op weet. Voorbeelden van dit soort vragen zijn:

  • Wat is een echtscheidingsconvenant en hoe kunnen we dat het beste inhoud geven?
  • Kunnen we beter kiezen voor een omgangsregeling of kiezen we voor co-ouderschap?
  • Kan ik in onze gezamenlijke woning blijven wonen?
  • Hoe zorgen we voor een eerlijke verdeling van de inboedel?

Natuurlijk is dit maar een kleine weergave van onderwerpen die vragen kunnen oproepen. We hebben een overzicht van belangrijke onderwerpen voor u samengesteld waar u meer informatie kunt vinden over onderwerpen die mogelijk aan bod komen bij een scheiding.

Het laten slagen van echtscheidingsmediation

Echtscheidingsmediation kan niet slagen wanneer u en uw ex-partner niet bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de aankomende scheiding en toekomstgericht invulling te geven aan de te regelen onderwerpen. Mediation is altijd op vrijwillige basis en het staat u dan ook te allen tijde vrij om het traject te beëindigen mocht dat nodig zijn. Bovendien zijn mediationgesprekken altijd vertrouwelijk en mogen beide partijen anderen niet informeren over wat er besproken wordt, tenzij daar duidelijke afspraken over gemaakt worden. 

Enkele andere uitgangspunten:

  • Met behulp van een gestructureerde aanpak zorgt de mediator ervoor dat alle belangrijke onderwerpen besproken worden.
  • De mediator ondersteunt bij communicatie tussen partners.
  • U krijgt de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de te maken afspraken (mits u binnen de grenzen van wet- en regelgeving blijft).

De mediator is altijd neutraal en 'objectief' en zal gedurende het traject onpartijdig handelen. 

Zo ziet het mediation-traject eruit

Voordat u kunt starten met het mediation-traject bespreken we de mediation overeenkomst met u. Hierin komen belangrijke onderwerpen zoals vertrouwelijkheid en vrijwilligheid naar voren. Ook overige afspraken ten aanzien van mediation leggen we hierin vast. 

De volgende fase bestaat uit het horen van de verhalen en meningen van beide partijen. Het is belangrijk dat zowel u als uw ex-partner zich vrij voelen om ‘alles’ bespreekbaar te maken. Een veilige omgeving zorgt voor duurzame afspraken waar u ook na een lange tijd nog steeds achter staat. De mediator onderzoekt welke belangen van de partijen gemeenschappelijk zijn voor de 'onderhandeling' start. Tijdens de besprekingen werken u en uw ex-partner toe naar een gezamenlijke oplossing. 

Wanneer beide partijen tevreden zijn over de afspraken, worden deze vastgelegd in een scheidingsconvenant. Hebben jullie minderjarige kinderen? Dan is ook een ouderschapsplan verplicht. Beide documenten gaan naar de rechtbank in het geval u gehuwd bent. Na beschikking van de rechtbank tekent u de akte van berusting en wordt de echtscheiding ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie. Na de inschrijving is de echtscheiding definitief.

Niet getrouwd, maar wel uit elkaar?

Wanneer u niet getrouwd bent, maar wel samenwoont of samen kinderen hebt, kunnen er zeker ook zaken zijn die geregeld moeten worden. (Ook bij een geregistreerd partnerschap met kinderen is een uitspraak van de rechter noodzakelijk. Bij een samenlevingscontract is dit niet het geval).

Zelftest

Misschien weet u niet zo goed of mediation iets voor u is. Doe dan de zelftest van www.rechtspraak.nl. Deze test wordt ook gebruikt door de mediation-functionaris van het gerecht.

Relatiecoaching of relatie-gesprek

In sommige gevallen is een scheiding nog niet zeker en is relatiecoaching een mogelijke oplossing. Ook voor relatiecoaching kunt u terecht bij Lucida. Tijdens de coaching geven we u handvatten die u nodig hebt om uitdagingen in uw relatie nu en in de toekomst zelfstandig op te kunnen lossen.

Contact

Wanneer u en uw partner gaan scheiden en u hiervoor begeleiding in wilt schakelen van een mediator in Nijmegen staat Lucida voor u klaar. Vul onderstaand contactformulier in of bel naar 0487-540110 voor meer informatie of het maken van een afspraak. Wij beschikken over professionals die u goed kunnen helpen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.