Echtscheiding Wijchen

Een scheiding brengt vaak veel emoties met zich mee, maar daarnaast is er ook nog een aantal praktische zaken die geregeld moet worden. Een aantal van deze zaken is wettelijk geregeld, maar de invulling is afhankelijk van uw situatie. Ook kunnen er vragen ontstaan tijdens het proces. Bijvoorbeeld over de opvoeding van uw kinderen, hoe dat op elkaar af te stemmen of misschien heeft u wel vragen over uw woonsituatie. Lucida treedt op als mediator in Wijchen en ondersteunt partners in de communicatie met elkaar tijdens een scheiding.

Wat is echtscheidingsmediation?

Een echtscheiding zorgt niet alleen voor veel emoties, maar is ook erg complex. Op praktisch, juridisch, financieel, emotioneel en sociaal vlak dienen dingen goed geregeld te worden. Echtscheidingsmediation richt zich op het in goed onderling overleg uit elkaar gaan en afspraken maken waar u beiden achter staat.

Onder begeleiding van een scheidingsmediator wordt het makkelijker om te communiceren met uw ex-partner. Hierdoor is naar een balans toewerken tussen persoonlijke wensen en juridische mogelijkheden, beter haalbaar.

Vragen bij een echtscheiding

Bij een echtscheiding kunnen veel vragen naar voren komen waar u niet direct een antwoord op weet. Voorbeelden van dit soort vragen zijn:

  • Wat is een echtscheidingsconvenant en hoe kunnen we dat het beste inhoud geven?
  • Kunnen we beter kiezen voor een omgangsregeling of voor co-ouderschap?
  • Kan ik in onze gezamenlijke woning blijven wonen?
  • Hoe zorgen we voor een eerlijke verdeling van de inboedel?

Natuurlijk is dit maar een kleine weergave van onderwerpen die vragen kunnen oproepen. We hebben een overzicht van belangrijke onderwerpen voor u samengesteld waar u meer informatie kunt vinden over onderwerpen die mogelijk aan bod komen bij een scheiding.

Het laten slagen van echtscheidingsmediation

Een voorwaarde voor het aangaan van echtscheidingsmediation is dat u en uw ex-partner bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de aankomende scheiding. Bovendien moeten jullie beiden toekomstgericht invulling willen geven aan de te regelen onderwerpen. Mediation is altijd op vrijwillige basis en het staat u dan ook te allen tijde vrij om het traject te beëindigen wanneer dat nodig zou zijn. Bovendien zijn mediationgesprekken altijd vertrouwelijk en mogen beide partijen anderen niet informeren over wat er besproken wordt, tenzij daar duidelijke afspraken over gemaakt worden. 

Enkele andere uitgangspunten:

  • Met behulp van een gestructureerde aanpak zorgt de mediator dat alle belangrijke onderwerpen besproken worden.
  • De mediator ondersteunt bij communicatie tussen partners.
  • U krijgt de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de te maken afspraken (mits u binnen de grenzen van wet- en regelgeving blijft).
  • De mediator is altijd neutraal en 'objectief' en zal gedurende het traject onpartijdig handelen. 

Zo ziet het mediation-traject eruit

Voordat u kunt starten met het mediation-traject bespreken we de mediation overeenkomst met u. Hierin komen belangrijke onderwerpen zoals vertrouwelijkheid en vrijwilligheid naar voren. Ook overige afspraken ten aanzien van mediation leggen we hierin vast. 

De volgende fase bestaat uit het horen van de verhalen en meningen van beide partijen. Het is belangrijk dat zowel u als uw ex-partner zich vrij voelen om ‘alles’ bespreekbaar te maken. Een veilige omgeving zorgt voor duurzame afspraken waar u ook na een lange tijd nog steeds achter staat. De mediator onderzoekt welke belangen van de partijen gemeenschappelijk zijn voor de 'onderhandeling' start. Tijdens de besprekingen werken u en uw ex-partner toe naar een gezamenlijke oplossing. 

Wanneer beide partijen tevreden zijn over de afspraken, worden deze vastgelegd in een scheidingsconvenant. Hebben jullie minderjarige kinderen? Dan is ook een ouderschapsplan verplicht. Beide documenten gaan naar de rechtbank in het geval u gehuwd bent. Na beschikking van de rechtbank tekent u de akte van berusting en wordt de echtscheiding ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie. Na de inschrijving is de echtscheiding definitief.

Niet getrouwd, maar wel uit elkaar?

Wanneer u een samenlevingscontract heeft, is er geen uitspraak van de rechter nodig, maar wanneer u een geregistreerd partnerschap heeft met kinderen is dit wel nodig. Daarnaast kunt u ook als u niet getrouwd bent, maar wel samenwoont of samen kinderen hebt, zaken hebben die geregeld moeten worden.

Zelftest

Wanneer u twijfelt of mediation iets voor u is kunt u de zelftest van www.rechtspraak.nl doen. Deze test wordt ook gebruikt door de mediation-functionaris van het gerecht.

Relatiecoaching of relatie-gesprek

In sommige gevallen is een scheiding nog niet zeker en is relatiecoaching een mogelijke oplossing. Ook voor relatiecoaching kunt u terecht bij Lucida. Tijdens de coaching geven we u handvatten die u nodig hebt om uitdagingen in uw relatie nu en in de toekomst zelfstandig op te kunnen lossen.

Contact

Wanneer u en uw partner gaan scheiden en u hiervoor begeleiding in wilt schakelen van een mediator in Wijchen, staat Lucida voor u klaar. Vul onderstaand contactformulier in of bel naar 0487-540110 voor meer informatie of het maken van een afspraak. Wij beschikken over professionals die u goed kunnen helpen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.