Familiemediation Nijmegen

Vindt u het als familie moeilijk om afspraken te maken over nalatenschap? Is een ruzie tussen u en een ander familielid zo hoog opgelopen dat u niet meer met elkaar kunt communiceren? Familiemediation bij onze praktijk in Nijmegen kan uitkomst bieden. 

Mediation bij familiezaken

Familiemediation kan worden toegepast in diverse situaties. Voorbeelden hiervan zijn verstoorde familieverhoudingen, scheidingsvraagstukken, erfeniskwesties en de vraag wie de zorg op zich neemt bij ouder wordende familieleden. 

Hoe gaat familiemediation in zijn werk?

Bij familiemediation gaat u in gesprek met degene waar u mee in conflict ben geraakt en de mediator. Hierbij is het van groot belang dat u beiden bereid bent om met elkaar in gesprek te gaan en de ander ook echt te horen. Deze voorwaarde is essentieel om het traject goed te laten starten, verlopen en om duidelijke afspraken te kunnen maken. 

Voordat het daadwerkelijke traject start, ondertekent u een mediationovereenkomst . Hierin zijn belangrijke zaken opgenomen, zoals vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en onpartijdigheid van de mediator. Vervolgens maakt de bemiddelaar het mogelijk dat elke partij zijn verhaal kan doen en dat er ruimte wordt gecreëerd om meer begrip te krijgen voor elkaars belangen. De mediator zal u en de andere partij onder andere vragen stellen om tot de kern van het conflict te komen. Op basis van alle informatie, kan er gezamenlijk op zoek worden gegaan naar een oplossing die voor iedereen werkbaar is en waar ieder achter kan staan. De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst opgenomen. 

Uitgangspunten familiemediation

Naast het feit dat het belangrijk is dat de betrokken partijen met elkaar in gesprek willen gaan, is er nog een aantal andere belangrijke uitgangspunten:

  • U bent te allen tijde vrij om het mediationtraject te beëindigen;
  • De mediatior dient neutraal en onpartijdig te zijn;
  • Alles wat tijdens het traject wordt besproken, is vertrouwelijk en mag niet met derden worden gedeeld;
  • De bemiddelaar heeft onder andere de taak ervoor te zorgen dat alle relevante onderwerpen aan de orde komen;
  • U bepaalt zelf, mits u binnen de grenzen van de wet blijft, welke invulling u geeft aan de te maken afspraken.

Contact

Is er binnen uw familie sprake van een conflict en vindt u het zelf lastig om hier een oplossing voor te vinden? Vul dan onderstaand formulier in of neem contact op door te bellen naar 0487-540110 of een mail te sturen naar mail@lucida.nl. We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.