Familiemediation Tiel

Heeft u te maken met een ruzie binnen de familie? Is een ruzie tussen u en een ander lid van de familie zo hoog opgelopen dat er geen dialoog meer tussen u mogelijk is? In dat geval kan familiemediation bij onze praktijk in Tiel uitkomst bieden. 

Wanneer familiemediation?

U kunt familiemediation inzetten in diverse situaties. Bijvoorbeeld bij een verstoorde familieverhouding, wanneer u en uw partner gaan scheiden of wanneer er onenigheid is over de vraag wie de zorg op zich neemt van een familielid dat ziek is of ouder wordt. 

Hoe gaat familiemediation in zijn werk?

Wanneer u kiest voor familiemediation, gaat u samen met degene(n) waar u mee in conflict bent geraakt in gesprek met een bemiddelaar. Het is zeer belangrijk dat u beiden bereid bent om met elkaar om de tafel te gaan en gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Deze voorwaarde is nodig om het mediationtraject goed te laten verlopen. Uiteindelijk is het doel duidelijke afspraken met elkaar te maken, uit de impasse te komen. 

Voordat u daadwerkelijk start met de mediation, tekent u eerst een mediationovereenkomst. In dit document staan belangrijke zaken. Denk hierbij aan de vertrouwelijkhied, vrijwilligheid en onpartijdigheid van de mediator. Zodra het traject start, zorgt de mediator ervoor dat het gesprek tussen u en de andere partij wordt gefaciliteerd. Ieder kan zijn verhaal doen en er wordt ruimte gecreëerd om begrip te hebben voor de belangen van ieder. Om tot de kern van het conflict te kopen, zal de mediator u beiden onder meer vragen stellen. Nadat u fasen van het traject doorlopen hebt, wordt er samen gekeken welke oplossing voor ieder werkbaar is. De afspraken die u samen hebt gemaakt, worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst of bijvoorbeeld wanneer er geen juridische consequenties zijn, in een afsprakenlijst. 

Uitgangspunten familiemediation

Uiteraard is het belangrijk dat de betrokken partijen met elkaar in gesprek willen gaan. Daarnaast is er echter nog een aantal uitgangspunten die van belang zijn:

  • Het staat u te allen tijde vrij om het mediationtraject te beëindigen;
  • De mediator in kwestie dient volledig neutraal te zijn;
  • Wat tijdens het traject worden besproken is vertrouwelijk en mag niet met derden worden gedeeld;
  • Tijdens de gesprekken heeft de mediator onder meer als taak ervoor te zorgen dat alle relevante onderwerpen aan de orde komen;
  • Mits u binnen de grenzen van de wet blijft, kunt u zelf bepalen welke invulling u geeft aan de te maken afspraken.

Contact

Is er binnen uw familie sprake van onenigheid en lukt het u niet om dit samen op te lossen? Neem contact op door onderstaand formulier in te vullen, te bellen naar 0487-540110 of een mail te sturen naar mail@lucida.nl. Wij kijken graag met u wat de mogelijkheden zijn. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.