Mediationtraject arbeidsconflict

Het mediationtraject bij een arbeidsconflict is een goede methode om tot een oplossing te komen. Het kan gebeuren dat het conflict zo geëscaleerd is dat de partijen er met elkaar niet meer uit kunnen komen en hulp van een derde persoon nodig hebben. Tijdens het mediationtraject staan de belangen van beide partijen centraal en streven we naar de beste oplossing. 

Hoe verloopt het mediationtraject? 

Wanneer u gebruik wilt maken van een mediationtraject voor een arbeidsconflict, zullen een aantal stappen doorlopen worden.

  • De mediator voorziet beide partijen van informatie over het proces;
  • Beide partijen beslissen of ze wel/niet instemmen met de voorgestelde gang van zaken;
  • Bij instemming van beide partijen wordt het traject gestart;
  • Er wordt gewerkt aan datgene wat belangrijk is en aan (andere) wensen helder te krijgen;
  • Er wordt gezocht naar oplossingen waarbij zoveel mogelijk aan alle belangen tegemoet gekomen wordt;
  • Bij het bereiken van een overeenstemming over de oplossing, wordt deze vastgelegd in een vaststelingsovereenkomst (of als dat volstaat, in een afsprakenlijst). 

Het doel van mediationtraject 

Tijdens een dergelijk mediationtraject, is het doel van de mediator om uiteindelijk de beste oplossing te vinden met en voor beide partijen. De mediator is iemand die het proces begeleidt en helpt om alle wensen en verwachtingen op tafel te krijgen. Dit doet de mediator met de juiste aandacht voor emoties. Er wordt ook gewerkt aan bijvoorbeeld de communicatie tussen beide partijen zodat een duurzame oplossing gevonden kan worden. Het kan ook zo zijn dat een einde aan de arbeidsrelatie onontkoombaar is. Een mediator is hoe dan ook, volledig onpartijdig en staat neutraal in het conflict.

Doe de zelftest

Wilt u meer weten over het mediationtraject bij een arbeidsconflict? Of wilt weten of het mediationtraject iets voor u is? Doe hier de zelftest! Deze test is afkomstig van www.rechtspraak.nl en wordt door de mediation-functionaris van het gerecht gebruikt.

Contact

Wilt u meer weten over onze diensten of wilt u een afspraak maken? Bel naar 0487-540110 of mail naar mail@lucida.nl.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.