Mediator Tiel

Is er binnen uw familie sprake van onenigheid over de verdeling van een erfenis? Hebben u en uw partner besloten om uit elkaar te gaan? Of heeft er misschien een conflict plaatsgevonden op uw werk? In dit soort situaties kan het zijn dat de emoties tussen u en de ander zo hoog oplopen dat er geen (passende) communicatie meer mogelijk is en u er daardoor onderling niet meer uitkomt. Lucida helpt u als mediator in Tiel en omstreken graag bij het vinden van een passende oplossing.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij u wordt ondersteund door een onafhankelijke bemiddelingsdeskundige, in dit geval de mediator. De betrokken partijen gaan onder begeleiding van de mediator met elkaar in gesprek teneinde de kwestie die u bezighoudt, te beslechten. 

Vanuit een professionele houding streven onze mediators er naar om, samen met u, op een daadkrachtige wijze een duurzame oplossing te vinden. Wij vinden het zeer belangrijk dat het hierbij draait om (persoonlijke) aandacht en begeleiding, zonder de zakelijke context uit het oog te verliezen. 

Basisuitgangspunten voor mediation

Om de mediation te laten slagen, is het essentieel dat u bereid bent om met de ander in gesprek te gaan over het conflict. Ook onderstaande factoren zijn belangrijke uitgangspunten om in gedachte te houden wat betreft mediation. 

  • Het staat u altijd vrij om zo nodig het mediation-traject te beëindigen.
  • De mediator dient te allen tijde een objectieve en onpartijdige houding aan te nemen.
  • Alle voor u relevante onderwerpen worden tijdens het traject ter tafel gebracht. 
  • Er is aandacht voor de communicatie tussen de betrokkenen.
  • De focus ligt niet op de ingenomen posities, maar op de achterliggende belangen.
  • Mits u binnen de grenzen van de wetgeving blijft, heeft u de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de te maken afspraken.

Hoe ziet het mediation-traject eruit?

Alvorens het traject officieel van start gaat, wordt de mediation overeenkomst met u doorgenomen. Hierin worden belangrijke zaken vastgelegd, waaronder de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid. Tevens worden de overige afspraken met betrekking tot het mediation-traject opgenomen. 

Gedurende het traject is het belangrijk dat ‘alles’ bespreekbaar kan worden gemaakt, zonder dat u direct aan uw uitspraken gebonden bent. Wanneer er sprake is van een conflict, ontstaat er vaak een vertekend beeld van de situatie, waaruit misverstanden kunnen voortkomen. Om deze impasses te kunnen doorbreken, is het van belang dat ieder zich vrij voelt om zijn of haar verhaal te kunnen doen. Onze mediators creëren een veilige omgeving, waarin u met elkaar in gesprek kunt gaan.

Mediation heeft als doel om de te beschadigde relatie te herstellen, ofwel naar behoefte op gepaste wijze afscheid te nemen. De afspraken die u op basis van uw keuze hebt gemaakt, worden in principe opgesteld in de vorm van een convenant of vaststellingsovereenkomst. Na ondertekening van dit document, dient u zich aan de gemaakte afspraken te houden.  

Zelftest

Twijfelt u of mediation uitkomst kan bieden bij uw kwestie? U kunt de zelftest doen van www.rechtspraak.nl. Deze test wordt mede gebruikt door de mediation-functionaris van het gerecht. 

Contact

Wilt u graag de hulp van een mediator in Tiel inschakelen? De professionals van Lucida staan voor u klaar. Voor meer informatie kunt u onderstaand contactformulier invullen of bellen naar 0487-540110. Lucida beschikt over experts die u kunnen begeleiden naar een adequate oplossing.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.