Aanpassing Privacy policy

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies die naar u kunnen leiden als persoon dan wel als bedrijf. Alle gegevens van uw bezoek zijn volledig geanonimiseerd en op geen enkele wijze te herleiden naar u als persoon, bedrijf en/of uw computer dan wel exacte locatie.

Privacy

Lucida gaat vertrouwelijk om met uw gegevens wanneer u gebruik maakt van een formulier op deze website. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt op grond van een wettelijke verplichting of in het kader van een klacht of als dat voor de dienstverlening en/of de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden nodig is.| Terug | Volgende »