Scheiden Beuningen

Scheiden Beuningen

Wanneer u en uw partner hebben besloten te gaan scheiden, zijn er niet alleen veel emoties, maar wordt u ook geconfronteerd met allerlei praktische zaken. Zo moeten er afspraken worden gemaakt over financiën, inboedel, hypotheek en zeker goede afspraken met betrekking tot de kinderen. Kiest u ervoor uw scheiding via een scheidingsmediator te laten verlopen, dan heeft u grote kans dat het proces voor beide partijen zorgvuldig en respectvol verloopt. Lucida helpt u graag als mediator in Beuningen bij het vormgeven van uw scheiding.

Wat is echtscheidingsmediation?

Scheiden is een zeer complex proces, zowel op juridisch, financieel en emotioneel vlak. Met echtscheidingsmediation begeleiden we u, zodat u in goed overleg uit elkaar kunt gaan en afspraken kunt maken waar ieder zich in kan vinden. Zeker wanneer u met elkaar verbonden blijft, omdat u kinderen heeft, is scheiden met de hulp van een mediator zeer aan te raden, voor zowel op de korte als lange termijn. Samen met u werken we toe naar een balans tussen uw persoonlijke wensen en de juridische mogelijkheden. 

Bent u verzekerd voor rechtsbijstand in familiekwesties, dan worden de kosten voor mediation in de meeste gevallen vergoed. Vraag dit vooral na bij uw verzekering. 

Mogelijke vragen bij een echtscheiding

Bij een scheiding zijn er veel zaken die geregeld dienen te worden. Logischerwijs kan het voorkomen dat u vragen heeft waar u niet direct een antwoord op kunt geven, zoals:

 • Welke afspraken zijn er mogelijk met betrekking tot alimentatie?
 • Hoe ziet de invulling van een goed werkend ouderschapsplan eruit?
 • Moet de gezamenlijke woning worden verkocht? 
 • Hoe ziet de scheidingsprocedure eruit? 
 • Hoe wordt de gezamenlijke inboedel verdeeld? 

Bent u benieuwd welke onderwerpen nog meer van belang kunnen zijn wanneer u gaat scheiden? Bekijk dan ons overzicht van belangrijke onderwerpen bij een echtscheiding. Hier vindt u alle onderwerpen waar u eventueel rekening mee moet houden als u uit elkaar gaat. 

Meer informatie over mediation

Om het mediation-traject succesvol te doorlopen, zijn er enkele belangrijke uitgangspunten waar u aan dient te voldoen. Zo moeten u en uw ex-partner met elkaar in gesprek willen gaan over de aankomende scheiding. Ook de volgende punten dragen bij aan een geslaagd traject:

 • Mediation is op vrijwillige basis, wat betekent dat u te allen tijde vrij bent het traject te beëindigen. 
 • De mediator dient gedurende het gehele traject neutraal en onpartijdig te handelen. 
 • Middels een professionele en gestructureerde aanpak zorgt de mediator ervoor dat alle relevante onderwerpen aan bod komen. 
 • Er is aandacht voor de communicatie tussen de partijen.
 • De achterliggende belangen van de partijen zijn belangrijker dan de ingenomen posities. 
 • Mits u binnen de grenzen van de wet- en regelgeving blijft, heeft u de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de te maken afspraken. 

Hoe ziet het mediation-traject eruit?

Alvorens u met het traject start, bespreken wij met u de mediation overeenkomst. Belangrijke onderwerpen als de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid worden hierin opgenomen. Tevens worden de overige afspraken ten aanzien van het mediation proces vastgesteld. 

Mediation maakt het mogelijk om ‘alles’ bespreekbaar te maken. Ons doel is dan ook om een veilige omgeving te creëren waarin u zich vrij voelt om vrijuit te spreken over alles wat voor u belangrijk is. Alleen op deze manier kunt u tot duurzame, adequate oplossingen komen. U wilt immers nadat er wat tijd is verstreken, nog steeds achter de gemaakte afspraken kunnen staan. 

De afspraken die u met elkaar maakt, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Heeft u minderjarige kinderen, dan wordt er ook een ouderschapsplan opgesteld. Na ondertekening dienen wij beide documenten bij de rechtbank in en na de beschikking van de rechter tekent u de akte van berusting. Daarna volgt de inschrijving van uw scheiding in de Gemeentelijke Basisadministratie en hiermee is uw scheiding een feit. 

Zelftest

Weet u niet zeker of mediation bij u past? In dat geval kunt u de zelftest doen van www.rechtspraak.nl. Deze test wordt mede gebruikt door de mediation-functionaris van het gerecht en geeft u een goed beeld of een mediation-traject passend kan zijn voor uw situatie. 

Relatie-gesprek of relatiecoaching

Komt u voor uitdagingen te staan in uw relatie, maar bestaan er nog twijfels over of u al dan niet gaat scheiden? Bij onze mediators kunt u ook terecht voor relatiecoaching. Samen met u kijken we naar wat er speelt en geven we u op basis hiervan handvatten die u van pas kunnen komen om uitdagingen in uw relatie nu en in de toekomstig onderling op te lossen. 

Contact

Kunt u zich vinden in bovenstaande informatie en wilt u graag de begeleiding van Lucida in schakelen? Onze mediator in Beuningen helpt u graag uw scheiding vorm te geven. Voor het maken van een afspraak kunt u onderstaand contactformulier invullen of bellen naar 0487-540110.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.