Vaststellingsovereenkomst

Heeft u samen met uw werknemer of met uw werkgever besloten dat het nodig is de arbeidsovereenkomst te beëindigen? In een mediation wordt dan gekozen voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Alle afspraken rondom het ontslag worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst? Wij lichten dat graag toe en daarnaast vertellen we u meer over de rol van een mediator bij het opstellen van deze overeenkomst.

Wat komt bij een vaststellingsovereenkomst kijken?

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden zijn de werkgever en de werknemer gezamenlijk tot overeenstemming gekomen en hebben besloten om de arbeidsovereenkomst van de werknemer te beëindigen. Het voordeel van deze vorm van beëindiging is dat er geen gang naar de rechter of toestemming van het UWV nodig is. Het is natuurlijk wel belangrijk dat er onderling goede afspraken worden gemaakt over de afhandeling van het ontslag. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Wat is belangrijk om in een vaststellingsovereenkomst op te nemen?

U kunt denken aan onder meer de volgende onderwerpen:

-      Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

-      Al dan niet uitbetaling van vakantie- of verlofuren

-      Vrijstelling van werk?

-      Al dan niet ontslagvergoeding

-      Tekst getuigschrift, referenties

-      Wat te doen met een eventueel concurrentiebeding of relatiebeding

-      Overnemen leaseauto, andere (bedrijfs)eigendommen

-      Interne en externe communicatie

-      Enz.

Wat is de rol van de mediator?

Bij een mediationtraject dat uitmondt in een ontslag zorgt de mediator ervoor dat de onderhandelingen over de afspraken goed verlopen. Zeker als sprake is van een arbeidsconflict, is het lastig om met elkaar om tafel te zitten en onderwerpen goed bespreekbaar te maken. De mediator zorgt ervoor dat beide partijen in gesprek blijven en dat aan het einde van het traject de uitkomst in balans is.

Eén kans om het goed te doen

Als de vaststellingsovereenkomst is ondertekend, zijn de afspraken bindend. Het is daarom van belang dat de overeenkomst juridisch is gecontroleerd. De afspraken die zijn vastgelegd kunnen bijvoorbeeld ook gevolgen hebben voor het wel of niet ontvangen van WW door de werknemer. De specialisten van Lucida zorgen er altijd voor dat de overeenkomst zorgvuldig wordt gecontroleerd.

Contact

We hopen dat we voor u (voor een deel) hebben toegelicht wat een vaststellingsovereenkomst is. Het is natuurlijk een korte en versimpelde weergave: heeft u meer vragen of behoefte aan meer toelichting dan kunt u altijd contact opnemen.