Ontslag met wederzijds goedvinden

Heeft u als werkgever en werknemer een conflict en komt u er samen niet meer uit? Dan kunt u samen besluiten om de arbeidsrelatie te beëindigen. In dat geval kiest u voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Het is belangrijk om de afspraken over de afwikkeling van het ontslag goed vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Schakel een van de mediators van Lucida in om u te begeleiden in het proces om tot goede afspraken te komen. Zeker als u verwikkeld bent geraakt in een conflict kan het lastig zijn om samen een gesprek aan te gaan. De mediator kan als derde, neutrale partij het gesprek weer op gang helpen zodat er afspraken gemaakt kunnen worden.

Wat is een ontslag met wederzijds goedvinden?

Hebben een werkgever en een werkgever samen besloten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan spreek je van een ontslag met wederzijds goedvinden. Formeel gezien neemt de werkgever het initiatief om het contract te beëindigen, maar beide partijen stemmen wel vrijwillig in. Door te kiezen voor een ontslag met wederzijds goedvinden wordt er veel tijd, geld en energie bespaard en het voordeel is ook dat u allebei het stuur in handen houdt: u kunt voor beiden goede afspraken maken. De werkgever hoeft dit ontslag namelijk niet aan te vragen bij het UWV en er hoeft ook geen procedure bij de kantonrechter opgestart te worden. U kunt gezamenlijk besluiten over de voorwaarden waaronder u de arbeidsrelatie beëindigt.

Wat is de rol van de mediator?

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden maken de werkgever en de werknemer samen afspraken. Zeker bij arbeidsconflicten is het raadzaam om een mediator als neutrale partij de gesprekken rondom het maken van afspraken te laten begeleiden. Daarnaast bespreekt de mediator met u welke zaken in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen.

Waar worden afspraken over gemaakt?

Over de afwikkeling van het ontslag maken de werkgever en werknemer samen afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin komt onder andere te staan:

  • datum en voorwaarden beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • betaling van de vakantiedagen
  • afspraken over een eventueel concurrentiebeding
  • het inleveren van bedrijfseigendommen zoals leaseauto en laptop.

Laat u goed adviseren om er zeker van te zijn dat alle belangrijke zaken zijn meegenomen in de vaststellingsovereenkomst. Na ondertekening zijn de afspraken namelijk bindend. Daarom is het belangrijk om van te voren alles te laten controleren. Zo kunnen de afspraken die in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen, gevolgen hebben voor het wel of niet ontvangen van een WW-uitkering. Als het UWV bijvoorbeeld aan de hand van de overeenkomst oordeelt dat de werknemer zelf ontslag heeft genomen of te snel met het ontslag heeft ingestemd, verliest de werknemer het recht op WW uitkering.

Contact

Hebben u en uw werkgever of werknemer besloten om het arbeidscontract te beëindigen of denkt u dat dit mogelijk een goede optie is? Neem dan contact op met Lucida om u te begeleiden bij het traject naar het ontslag met wederzijds goedvinden.