Verwijzers

Partijen die een mediator inhuren, doen dat vaak middels een “verwijzer”.
Als een betrokken partij zelf de naam van een mediator noemt, is er een kans dat dat de andere partij wantrouwend maakt.
U bent een goede vriend, een collega of leidinggevende, een betrokken professional (zoals een advocaat of hulpverlener) of een goede bekende van de partijen. Als u in uw omgeving kennis hebt van duidelijk vastlopende situaties of langlopende conflicten, bewijst u de betrokkenen een dienst door hen te wijzen op de mogelijkheid van een mediation.

Het kan gaan om zowel zaken in de prive- of relatiesfeer, als in het zakelijk vlak.
Voor partijen is het belangrijk om te weten dat deelname aan een mediation tot niets verplicht. Alleen de wederzijdse bereidheid om onder leiding van een ervaren mediator een positieve inspanning te leveren in een gesprek/onderhandeling en daarbij in principe uit te gaan van geheimhouding van het besprokene, is voldoende. Een mediation wordt (meestal) afgesloten met een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat alleen tekst waarmee betrokkenen volledig instemmen. Zo niet, dan is er geen vaststellingsovereenkomst. Hoe een mediation ook eindigt, op een uitzondering na is het wederzijds begrip gegroeid, zo blijkt uit onderzoek.

Wij kunnen met u als mogelijke verwijzer, geheel vrijblijvend meedenken over de wijze waarop u partijen zou kunnen benaderen met de suggestie tot mediation. 

Hieronder volgt een aantal branches en de reden/aanleiding waarom u iemand zou kunnen doorverwijzen.

Profit organisatie (bedrijven), gezondheidszorg en (andere) non profit organisaties

  • Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de organisatie
  • Geschillen tussen organisaties
  • Geschil tussen bestuur, directie, management onderling
  • Opgelegde budgettaire beperkingen
  • Onvrede bij afnemer (of patiënt) over de kwaliteit van een dienst of product
  • Geschil over functioneren
  • Samenwerkingsproblematiek
  • Werkdruk
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsomstandigheden

Stichtingen/onderwijs

Bij conflictsituaties tussen bestuur en management, leraren en leerlingen, leerlingen onderling, tussen collega's of leidinggevende en medewerker, conflictsituaties door opgelegde budgettaire beperkingen, werkdruk etc.

Notarissen, advocaten en juridische hulpinstanties

Hierbij kan men denken aan de verdeling van de inboedel bij erfenissen of ruzie om een stuk grond. De mediator kijkt samen met de partijen naar oplossingen terwijl de notaris zorg heeft voor de de juridische grondslag onder de afspraken.
Ook in zaken waarin in eerste instantie een advocaat of juridisch adviseur in de arm is genomen, blijft deze uiteraard goed betrokken bij de mediation.

Huisartsen

Huisartsen kunnen patiënten doorverwijzen als zij weten of vermoeden dat lichamelijke en/of psychische klachten veroorzaakt worden door een conflict in de relatiesfeer, werkkring of familie.

Hulpverleners

Wanneer het probleem van hun cliënten vraagt om bemiddeling, kan worden doorverwezen naar een mediator. Indien wenselijk kan de hulpverlener bij het gesprek aanwezig zijn, mits de cliënt dit wenst en de andere partij hierin toestemt.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.