Zakelijke conflicten

Een zakelijk conflict is meestal frustrerend. Een zakelijk conflict betekent vaak een breuk op directie- of bestuursniveau. Het beslechten van een zakelijk conflict kan ook een breuk met je klant, leverancier of partner betekenen. In het geval zakelijk en privé door elkaar heen lopen is het nog erger. Veel partijen trachten zich daarom krampachtig in te houden en schuiven een confrontatie zo lang mogelijk voor zich uit. Met het verstrijken van de tijd lopen de directe en indirecte kosten van een zakelijk conflict echter verder op. Conflicten in zakelijke relaties worden vaak vertaald in uitsluitend juridische standpunten. Hierdoor is het vaak lastig om nog tot een constructieve oplossing te komen. Door alle achterliggende belangen is niet meer helder waar het conflict nu werkelijk over gaat en wie welk aandeel heeft in het conflict. Elke partij gaat voor eigen gewin en wil zijn gelijk halen desnoods ten koste van de ander.

Vragen die een rol spelen kunnen zijn:

  • Hoe kunnen we op een voor een ieder bevredigende manier de zaak afwikkelen, waarbij we respectvol met elkaar om blijven gaan?
  • Hoe kunnen we onze zakelijke en persoonlijke belangen inzichtelijk maken, waardoor er begrip kan ontstaan voor elkaar voorbij de puur zakelijke context?
  • Is het nog mogelijk om een andere invulling te geven aan onze zakelijke relatie, gebaseerd op de betrokken belangen van een ieder?
  • We kunnen als zakelijke partners niet meer met elkaar praten, omdat het conflict te hoog is opgelopen, hoe kunnen we met elkaar verder?

Bij het oplossen van een zakelijk conflict kan business mediation vaak een beter, sneller en goedkoper resultaat bereiken dan via andere routes.

De voordelen van business mediation komen mede voort uit:

  • het kunnen werken richting een alternatieve, vaak “win-win” oplossing;
  • het wegblijven van een strijdmodel en kiezen voor een oplossingsmodel;
  • de werking van de mediationovereenkomst (geheimhouding en vertrouwelijkheid);
  • de “veiligheid” van een neutrale en niet emotionele derde (mediator) tijdens een dergelijk proces.

Voor beide partijen kan een conflict leiden tot een groot en ingrijpend verlies. Als de rechter er aan te pas moet komen, leidt dit tot hoge kosten, een langdurende conflictsituatie en dikwijls schade aan beide kanten. Door tijdig te kiezen voor mediation kan het anders lopen.

Meer weten of een afspraak maken? Bel naar 0487-540110 of mail naar mail@lucida.nl.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact op.