Cases: Ruzie in klein bedrijf

Tijdens de individuele voorgesprekken vertellen werkgeefster en werkneemster over wat er aan de hand is. Werkneemster ervaart een probleem met haar leidinggevende. De leidinggevende is tevens eigenaresse van het bedrijf. Werkneemster werkt er al 14 jaar en tot 2 jaar geleden ging dat heel goed. Nu echter heeft ze zich ziek gemeld, want het gaat niet langer zo. Werkneemster vertelt dat het bedrijf is gegroeid, maar de manier van werken is hetzelfde gebleven. Ze heeft kritiek op het beleid. Er wordt echt amateuristisch gewerkt en zij wordt daarop aangesproken. Ze heeft dit aangekaart, echter, er wordt niets mee gedaan. Werkneemster moet huilen. Dat het zo ver heeft moeten komen. De aanleiding is eigenlijk iets heel kleins, een incident dat heeft plaatsgevonden toen werkneemster er niet eens was. Ze is er wel op aangesproken, en hoe. Dit is echt verkeerd gevallen, haar man heeft ’s avonds gebeld met ‘het werk’ dat dit echt niet kan. Ze was echt overstuur en heeft zich ziekgemeld.

Werkgeefster geeft aan ze eigenlijk geen idee heeft wat het probleem is. Ze heeft mediation ingezet omdat de bedrijfsarts zei dat dit moest. Maar alle kosten die dit nu al kost. Iemand die niet werkt, mediation etc. Werkgeefster is ook van slag. Wat betekent dit voor mijn bedrijf? Dit kan toch niet? Mijn bedrijf is mijn alles en in zo’n dorp als dat van ons, spreekt het zich zo rond. Wat heb ik fout gedaan? En toen ik werd opgebeld door haar man, echt, hoe hij tekeer ging! Toch zei ik tegen mijn man, we gaan door. Streep eronder. Maar goed, als ze weg wilt gaan, dan  moet ze dat maar doen.

Er moet echter wel een oplossing komen, vinden beiden. Iemand die ziek op de bank zit, kost veel geld en terug op de werkvloer is voor iedereen beter.

Tijdens de gezamenlijke sessie praten we over wat er is gebeurd. Dit is wel belangrijk, temeer omdat werkgeefster aangeeft niet te begrijpen waar dit eigenlijk over gaat. Tevens wordt er over oplossingen gepraat. Wat is er nodig om terug aan het werk te gaan? Binnen een klein bedrijf zijn er geen andere werkplekken zonder de huidige leidinggevende. We praten ook over het uit elkaar gaan met een vaststellingsovereenkomst. Werkgeefster vindt dat echter niet zo’n goede oplossing, dit hele conflict kost al zoveel. Niet alleen een werkneemster die niet werkt, maar ook de mediation, de jurist en dan ook nog een transitievergoeding betalen? En de opzegtermijn van 4 maanden respecteren? Nee, werkgeefster geeft toch wel duidelijk aan dat ze liever heeft dat werkneemster gewoon komt werken. Werkneemster ziet dit echter niet meer zitten, na alles wat er is gebeurd.

Uiteindelijk heeft werkgeefster toch een voorstel gedaan zodat werkneemster naar de ww kan. Maar transitievergoeding betalen vond ze te ver gaan. In de vaststellingsovereenkomst wordt nog een kleine vergoeding opgenomen maar daar wil werkgeefster het bij laten. Werkneemster kan naar de ww en zodoende is het probleem opgelost.« Vorige | Terug |